ارائه گواهی سوء پیشینه برای داوطلبان انتخابات
ارائه گواهی سوء پیشینه برای داوطلبان انتخابات

عصر اولین ها//فرماندار ویژه خرمشهر: ارائه گواهی سو پیشینه از سوی داوطلبان انتخابات شورای اسلامی‌شهر و روستا ضروری است. محمد حیدری اظهار داشت: ارائه گواهی سوء پیشینه برای داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا الزامی است، به نامزد‌های انتخاباتی توصیه میکنیم که برای دریافت گواهی سوء پیشینه شتاب کرده و این مهم را به […]

عصر اولین ها//فرماندار ویژه خرمشهر: ارائه گواهی سو پیشینه از سوی داوطلبان انتخابات شورای اسلامی‌شهر و روستا ضروری است.

محمد حیدری اظهار داشت: ارائه گواهی سوء پیشینه برای داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا الزامی است، به نامزد‌های انتخاباتی توصیه میکنیم که برای دریافت گواهی سوء پیشینه شتاب کرده و این مهم را به روز‌های پایانی ثبت نام موکول نکنند.
وی افزود: بر اساس قانون، داوطلبان در هنگام نام‌نویسی باید گواهی عدم سو پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد را ارائه کنند.
حیدری گفت: ثبت نام داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی شهر‌ها از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه امسال آغاز و تا ساعت ۱۸ روز سه شنبه ۲۶ اسفندماه به پایان می‌رسد.
وی اضافه کرد: ثبت نام داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی روستا‌ها و تیره‌های عشایری نیز از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ آغاز و تا ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰ انجام می‌شود.
فرماندار ویژه خرمشهر همچنین رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و محدودیت‌های کرونایی را ضروری دانست و افزود: در تمام فرایند‌های انتخابات و اقدامات کمیته ها، مسائل بهداشتی با جدیت پیگیری شود.
حیدری در پایان گفت: هر گونه تبلیغات انتخاباتی قبل از زمان مقرر تخلف است و برخورد قانونی می‌شود.