از مقام نظارتی در شورای شهر تا آشنا به اصول اجرایی و مدیریت در شهرداری
از مقام نظارتی در شورای شهر تا آشنا به اصول اجرایی و مدیریت در شهرداری
باید اشاره داشت عملی ساختن برنامه ها و اقدامات پیش گفته علاوه بر ساماندهی ساختاری در شهرداری، در حوزه خدمات رسانی به شهروندان و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری نیز برنامه های در نظر گرفته شده که تحقق آنان می تواند روزنه هایی روشنی از تغییر را در شهرداری و سطح شهر نمایان سازد.

عصر اولین ها// برنامه ریزی های انجام گرفته در طی چهل روز حضور سرپرست جدید شهرداری مسجدسلیمان نشان می دهد که می توان روزنه هایی از تغییر در مدیریت این نهاد خدمات رسان شهری مشاهده نمود.

به گزارش عصر اولین ها، با انتصاب جلیلی بعنوان سرپرست جدید شهرداری مسجدسلیمان برنامه های متفاوتی نیز در طول این دوره انجام گرفته است. باید اشاره داشت که حضور وی در جمع شورای شهر دوره پنجم اگر چه با انتقاداتی نسبت به عملکرد کلی شورا همراه بود اما حضور بعنوان ناظر بر عملکرد شهر و شهرداری در حوزه های مختلف را نیز بهمراه داشت. اکنون نیز بعنوان سرپرست شهرداری در امور اجرایی و مدیریتی می تواند با مدنظر قراردادن جنبه های نظارتی پیشین، بخشی از تحولات ساختاری، مدیریتی و اجرایی را اعمال نماید.

از طرفی وظایف ذاتی و روزمره شهرداری امری بدیهی است که با انجام آن ها شهروندان در گام نخست بهره مند شده و نسبت به عملکرد شهرداری قضاوت خواهند نمود. از این رو بخشی از اقداماتی که در دوره سرپرست فعلی شهردار انجام گرفته می توان به فعالیت مجدد ناوگان اتوبوسرانی، تشکیل کمیته تدوین چشم انداز توسعه شهری، پیگیری جهت تعاونی مصرف کارکنان، اجرای طرح پاکسازی محله محور، طرح مقاوم سازی و زیباسازی پلهای هوایی، تصویب اعتبار ۴۴ میلیارد تومان جهت پروژه های عمرانی، پیگیری طرح بزرگ ممیزی (متراژ عمومی) املاک محدوده شهر و مواردی از این قبیل اشاره نمود.

باید اشاره داشت عملی ساختن برنامه ها و اقدامات پیش گفته علاوه بر ساماندهی ساختاری در شهرداری، در حوزه خدمات رسانی به شهروندان و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری نیز برنامه های در نظر گرفته شده که تحقق آنان می تواند روزنه هایی روشنی از تغییر را در شهرداری و سطح شهر نمایان سازد.