اسامی برگزیدگان مسابقه طرح خوزستان پاکیزه در مسجدسلیمان اعلام شد
اسامی برگزیدگان مسابقه طرح خوزستان پاکیزه در مسجدسلیمان اعلام شد
اسامی برگزیدگان مسابقه طرح خوزستان پاکیزه در مسجدسلیمان اعلام شد

عصر اولین ها//اسامی برگزیدگان مسابقه طرح خوزستان پاکیزه اعلام شد.

انجمن همیاران محیط زیست مسجدسلیمان در راستای طرح خوزستان پاکیزه و با همکاری فروشگاه افق کوروش نفتک اقدام به برگزاری مسابقه با موضوع فوق نمود. پس از پایان زمان اعلام شده به قید قرعه از بین شرکت کنندگان ۵ نفر برگزیده و به آنان هدایای نفیسی از سوی فروشگاه افق کوروش نفتک مسجدسلیمان اهدا گردید.
برگزیدگان شامل ریحانه کرمی. ستایش رحیمی، کوثر حافظی، زهرا شیر مردی و نسرین هاشمی می‌باشند.
گفتنی است فروشگاه افق کوروش نفتک برای سومین دوره حامی طرح و برنامه‌های محیط زیستی انجمن همیاران بوده است.