استاندار خوزستان به موضوع کنترل و سانسور رسانه ها در مسجدسلیمان ورود کند
استاندار خوزستان به موضوع کنترل و سانسور رسانه ها در مسجدسلیمان ورود کند

عصر اولین ها// طی ماههای اخیر در مسجدسلیمان شاهد برخی رفتارهای نامناسب با اصحاب رسانه اعم از تهدید آن ها و شکایت به دادسرا موجب شده تا میزان نارضایتی از عملکرد برخی مسئولین شهرستان نسبت به اهالی رسانه افزایش یابد. این در حالی است که در سال های اخیر برخورد نامناسب مسئولین با خبرنگاران با […]

عصر اولین ها// طی ماههای اخیر در مسجدسلیمان شاهد برخی رفتارهای نامناسب با اصحاب رسانه اعم از تهدید آن ها و شکایت به دادسرا موجب شده تا میزان نارضایتی از عملکرد برخی مسئولین شهرستان نسبت به اهالی رسانه افزایش یابد. این در حالی است که در سال های اخیر برخورد نامناسب مسئولین با خبرنگاران با واکنش های مختلفی همراه بوده و حتی تا برکناری فرماندار نیز پیش رفته است.

به گزارش عصر اولین ها، طی ماههای اخیر تهدید برخی اصحاب رسانه از سوی مسئولین در مسجدسلیمان کشاندن آنان به دادسرا موجب شده تا میزان نارضایتی از برخورد مسئولین با خبرنگاران افزایش یابد. این در حالی است که شکایت فرماندار مسجدسلیمان از برخی خبرنگاران و حضور در داسرا طی ماههای اخیر انجام گرفت و برخی از آنان نیز تهدید شده اند که در صورت انتقاد و بیان مشکلات موجود در شهرستان بایستی در دادسرا پاسخگو باشند.

این در حالی است که ماده ۳ و ۴ قانون مطبوعات اشاره دارد که ” مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و‌به اطلاع عموم برسانند. هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل‌نشریات مبادرت کند.”

با این حال طی سال های اخیر برخورد نامناسب برخی مسئولین با خبرنگاران پیامدهایمتفاوتی برای آنان داشته است. تا جایی که فرماندار سابق گلپایگان در پی تهدید یک خبرنگار توسط استاندار اصفهان برکنار شده بود. از طرفی سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان طی ماههایاخیر تقریباً اکثریت اتفاقات استان را رصد نموده و مدیران کم کار را نیز مورد مواخذه قرار داده است. وی همچنین نشان داده است که عملکرد مدیران بایستی با رضایتمندی مردم همراه باشد. از این رو بایستی دید واکنش استاندار خوزستان به اتفاقات ماههای اخیر در مسجدسلیمان و تهدید خبرنگاران و شکایت از آنان به دادسرا چه واکنشی نشان خواهد داد.