استاندار خوزستان: مادامی که من استاندارم هیچ دستگاهی حق شکایت از خبرنگاران و رسانه ها را ندارد
استاندار خوزستان: مادامی که من استاندارم هیچ دستگاهی حق شکایت از خبرنگاران و رسانه ها را ندارد

شهر اولین ها// دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در اقدامی بی نظیر و بدون شباهت خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی که از رسانه های استان به دادگاه ها شکایت کردند اعلام کرد، تا مادامی که من نماینده عالی دولت در استان خوزستان هستم هیچ دستگاهی حق شکایت از خبرنگاران و رسانه ها را ندارد. […]

شهر اولین ها// دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در اقدامی بی نظیر و بدون شباهت خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی که از رسانه های استان به دادگاه ها شکایت کردند اعلام کرد، تا مادامی که من نماینده عالی دولت در استان خوزستان هستم هیچ دستگاهی حق شکایت از خبرنگاران و رسانه ها را ندارد.

طبق اعلام یکی از پرسنل روابط عمومی استانداری خوزستان، دکتر شریعتی بعد از اطلاع از موضوع شکایت از یکی از خبرنگاران استان در تماسی با ریاست سازمان شکایت کننده به وی ابلاغ می کند، تا مادامی که من استاندار هستم هیچ دستگاهی حق شکایت از رسانه های استان را ندارد.

او این را هم به آقای رئیس می گوید : اگر یک خبرنگار از دستگاه شما ایرادی گرفت و نقدی به نحوه مدیریت شما وارد بود حق شکایت ندارید، مگر اینکه قضیه شخصی شود و به شخصیت غیر از مدیریتی شما توهین شود، آقای رئیس هم بعد از اولتیماتوم استاندار از شکایت خود صرف نظر می کند و به مسئولین دایره حقوقی خود اعلام می کند شکایت ارائه شده را پس بگیرید.