استاندار موضوع استعلام شهردار منتخب شورای اسلامی مسجدسلیمان را مجدد و شخصا در دستور کار خویش قرار دهد
استاندار موضوع استعلام شهردار منتخب شورای اسلامی مسجدسلیمان را مجدد و شخصا در دستور کار خویش قرار دهد

شهر اولین ها//محمدرضا گودرزی بابادی طی یادداشتی نوشته است؛انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا با همه نقاط قوت و ضعفش برگزار شد و تقریبا اکثر اعضای آن در سراسر کشور تعیین شدند. شوراهای شهر و روستا را می توان از ارکان بسیار کلیدی کشور دانست و اصول ۱۰۰ و ۱۰۶ قانون اساسی به موضوع […]

شهر اولین ها//محمدرضا گودرزی بابادی طی یادداشتی نوشته است؛انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا با همه نقاط قوت و ضعفش برگزار شد و تقریبا اکثر اعضای آن در سراسر کشور تعیین شدند.
شوراهای شهر و روستا را می توان از ارکان بسیار کلیدی کشور دانست و اصول ۱۰۰ و ۱۰۶ قانون اساسی به موضوع شوراها اختصاص داده شده است.

شوراهای اسلامی در قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جایگاه مهم و ویژه ایی داشته، اصل هفتم قانون اساسی اشاره دارد به اینکه شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند، ولی از نظر قانون اساسی در تراز سایر ارکان نظام مقدس قرار می‌گیرند.

همچنین با اختصاص اصول یکصد تا یکصد و ششم قانون اساسی به شوراها، جایگاه رفیع این مرجع مردم‌نهاد در ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تبیین گردیده و واضح است که هدف قوه مقننه از وضع این اصول، توزیع قدرت در نظام خدماتی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی بوده تا مشارکت مردم بعنوان صاحبان نظام و مملکت در تصمیمات حوزه عمومی جامعه افزایش یابد.

بی هیچ شبهه ایی باید گفت شوراها از بالاترین نمادهای مردم‌سالاری در جمهوری اسلامی بوده و مردم با تمام توان در این مشارکت دینی و ملی شرکت کرده و همسو با سیاست های نظام مقدس و صرفنظر از هر جناح بندی سیاسی خط قرمزی سترگ با امپریالیسم جهانی به نمایش گذاشته و با حضور در پای صندوق های رای حماسه ١٢ فروردین(روز جمهوری اسلامی) را زنده نگه داشته اند، بنابراین جا دارد مسئولین استانی بویژه استاندار جوان، محبوب و مردمی که عملکردشان در امانتداری و دفاع از ارزش های ایرانی اسلامی مطابق با قانون اساسی بوده ، موضوع استعلام شهردار منتخب شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان سید حمید حسن زاده را مجدد و شخصأ در دستور کار خویش قرار داده و باعث رنجش مردم با صفا و رنجدیده شهر اولین ها نشود!