استخدامی های بی ضابطه و سفارشی در آموزش و پرورش مسجدسلیمان گریبان نماینده مجلس را گرفت !
استخدامی های بی ضابطه و سفارشی در آموزش و پرورش مسجدسلیمان گریبان نماینده مجلس را گرفت !
با وجود گذشت یک هفته از انتخابات مجلس بحث عدم اعتماد مجدد مردم علی عسگر ظاهری نماینده مسجدسلیمان همچنان نقل محافل است.

عصر اولین ها// با وجود گذشت یک هفته از انتخابات مجلس بحث عدم اعتماد مجدد مردم علی عسگر ظاهری نماینده مسجدسلیمان همچنان نقل محافل است.

با وجود گذشت یک هفته از انتخابات مجلس بحث عدم اعتماد مجدد مردم علی عسگر ظاهری نماینده مسجدسلیمان همچنان نقل محافل است.
هر چند مواردی از قبیل عدم تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام، دخالت در عزل و نصب مدیران، افزایش نرخ بیکاری و آسیب های اجتماعی دیگر و … در عدم اعتماد مجدد مردم به علی عسگر ظاهری نقش داشته اند، اما شاید بتوان گفت که استخدامی های بی ضابطه و سفارشی در آموزش و پرورش مسجدسلیمان از مهمترین مواردی بود که نارضایتی زیادی را در میان اقشار مختلف جامعه بویژه جوانان ایجاد نمود.
پاییز ۹۶ بود که بخشنامه سراسری در خصوص جذب نفراتی بعنوان نیروی حق التدریس در ادارات آموزش و پرورش شهرستان موجب شد تا افرادی در مدارس به تدریس مشغول شوند.
در شهرستان مسجدسلیمان اما این موضوع به شکلی بی رویه، بدون ضابطه و تا حدود زیادی بصورت سفارشی انجام گرفت. با این حال اعتراضات زیادی در میان جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی شکل گرفت و حتی پای نهادهای بازرسی نیز به موضوع باز شد. گلایه ها از سوء مدیریت و عدم شایسته سالاری در جذب نفرات حق التدریس آموزش و پرورش مسجدسلیمان موجب افزایش نارضایتی از عملکرد مدیریت اداره و به تبع آن نماینده مردم در مجلس گردید.
این نارضایتی در آستانه انتخابات اسفندماه همچنان در خاطر بسیاری از شهروندان و جوانان مسجدسلیمان باقی ماند و به عنوان یکی از نقاط ضعف در عملکرد نماینده و مدیر متبوع وی در آموزش و پرورش در صندوق آرای مردمی نمود پیدا کرد.
با این حال باید پذیرفت که نظارت علی عسگر ظاهری در استخدامی های سال های اخیر آموزش و پرورش می بایست با دقت و حساسیت بیشتری انجام می گرفت تا موجب سلب اعتماد مردمی و عدم شایسته سالاری در جذب نفرات حق التدریس نگردد.

  • منبع خبر : شبکه خبری خوزستان