استقبال قابل تأمل تماشاگران از دیدار خانگی نفت مسجدسلیمان پس دوری از ۵ ماهه … !؟
استقبال قابل تأمل تماشاگران از دیدار خانگی نفت مسجدسلیمان پس دوری از ۵ ماهه … !؟

سایت خبری شهر اولین ها// رحیم جلیلی :طرفداران تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان پس از ۵ ماه بازی خانگی این تیم را از نزدیک را مشاهده کردند.هرچند که نتیجه مساوی در دیدار نفت و ایرانجوان رقم خورد نکته مهم ،قابل تأمل و البته تأسف برانگیزی بیش از هر موضوع دیگری توجه همه را به خود جلب […]

سایت خبری شهر اولین ها// رحیم جلیلی :طرفداران تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان پس از ۵ ماه بازی خانگی این تیم را از نزدیک را مشاهده کردند.هرچند که نتیجه مساوی در دیدار نفت و ایرانجوان رقم خورد نکته مهم ،قابل تأمل و البته تأسف برانگیزی بیش از هر موضوع دیگری توجه همه را به خود جلب نموده بود.

برای اولین بار بود ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان تماشاگر اندکی بخود دید . در تمام این سالها همیشه ورزشگاه مملو از تماشاگر بود اما متاسفانه در بازی نفت مسجدسلیمان مقابل ایرانجوان بوشهر شاهد ریزش تماشگر بودیم بطوریکه نیمکت نشینان ایرانجوان بوشهر احساس مالکیت و میزبانی میکردند هر دفعه داور سوت میزد وارد زمین و کنار زمین با داوران بحث و جدل میکردند.
ورزشگاهی که همیشه باعث تعجب مسولان ورزشی و مجریان برنامه های ورزشی ایران بود بطوریکه تعصب و حضور تماشاگران مسجدسلیمانی را غیر قابل مقایسه با تعداد اندک تماشاگران تیم های سرشناس در لیگ برتر دانسته اند.
اما در این بازی چند روز گذشته متاسفانه از ورود جوانان این شهر به ورزشگاه جلوگیری شد تا با بلیط فروشی در شهر طلب کار نفت یعنی مسجدسلیمان انجام گیرد. هنگام خرید بلیط توسط جوانان بیکار شاهد گلایه هایشان نیز بودیم . آنها میگفتند بعضی آقایان انتقام اعتراضات بحق جوانان و هواداران نفت در سال گذشته را گرفته اند
و تا بار دیگر نارضایتی خود را نسبت نگه داشتن تیم نفت مسجدسلیمان را ثابت کنند. نبود آب آشامیدنی خنک در ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان، نیمکت های پوسیده و خاک خورده نشان از چه میدهد؟!

بی اعتنایی به جوانان سرخورده این شهر نشان از چیست؟!

چرا مسئولان پاسخگو نیستند ؟!

چرا کانون هواداران نفت مسجدسلیمان امسال تشکیل نشده است و هزینه بسیار ناچیز چند لیدر در فصل گذشته را پرداخت نمیکنند؟!

مگر باشگاه نفت ندارد.این بی اعتنایی ها باعث سرخورده شدن و افسردگی جوانان مسجدسلیمانی میشود.

کاش می شد تا لاقل یکبار هم از روی اعتنا به فریاد اینهمه جوان مظلوم مسجدسلیمان اندکی گوش فرا می دادند…