اصلاح هندسی تقاطع ها و تاثیرات آن در شهر مسجدسلیمان
اصلاح هندسی تقاطع ها و تاثیرات آن در شهر مسجدسلیمان

شهر اولین ها// برای رفع مشکلات ترافیک موجود در شهرها روش های گوناگونی پیشنهاد می شود که این روش ها می تواند به ارتقا سطح فرهنگی، ترافیکی مردم بیفزاید. در راس تمام این کآرها اصلاح هندسی تقاطع ها در شبکه خیابان های شهری بعنوان یکی از راه حلها در جهت از بین بردن حدودی از […]

شهر اولین ها// برای رفع مشکلات ترافیک موجود در شهرها روش های گوناگونی پیشنهاد می شود که این روش ها می تواند به ارتقا سطح فرهنگی، ترافیکی مردم بیفزاید.

در راس تمام این کآرها اصلاح هندسی تقاطع ها در شبکه خیابان های شهری بعنوان یکی از راه حلها در جهت از بین بردن حدودی از مشکلات ترافیک. و بالا بردن ضریب ایمنی می تواند ایفای نقش کند. شروع طرح های اصلاح هندسی معابر و تقاطع ها به سال های ۱۹۳۰_۱۹۴۰ بر می گردد و سعی دارد که با ایجاد سازش عملی و بهینه ارایه راهکارها در آین خصوص مشکلات این عوامل را برطرف سازد. در بحث اصلاحات هندسی تقاطع ها به پارامتر های مختلفی پرداخته می شود، این پارامتر ها همانگونه که در سیمای ساختمانی خیابان تاثیر گذارند، بهره برداری از خیابان ها را نیز تخت تاثیر قرار می دهد.

اهداف طرح اصلاح هندسی تقاطع ها عبارتست از : کاهش ترافیک های درون شهری /کمک به روان سازی ترافیک /کاهش تصادفات و افزایش ایمنی.  اگر کمی موردی به مطالعات اصلاح طرح هندسی تقاطع ها در شهر مسجدسلیمان بپردازیم این مطالعات اغلب بآید دز بخش های : شعاع های مورد نیاز گردش /رفیوژ و جداکننده ها /دور برگردان ها /ایستگاههای اتوبوس، را شامل می شود که اجرای صحیح آنها تاثیرات بسزایی بر کاهش ترافیک درون شهری بر جای میگذارد، که به نوبه خود در طرح هایی که از سوی مشاورین ،شهرسازان و کارشناسان ترافیک لحاظ می گردد.

میتوان با اجرای صحیح طرح اصلاح هندسی تقاطع ها : سهولت در عبور و مرور /جلوگیری از وقوع تصادفات /ایجاد زیبایی بصری /و در نهایت آرامش خاطر رانندگان را فراهم نمود. یا بعبارتی : یک تقاطع هنگامی از تردد وسایل نقلیه ایمن خواهد بود که مشکل هندسی، حرکت دینامیکی و نیز مشخصات فنی آن منطبق با مکانیسم حرکات وسایل نقلیه طراحی شده و کارایی تقاطع به حدی باشد که برآی هریک از وسایل نقلیه که از تقاطع عبور می نمایند، زمان های انتظار طولانی وجود نداشته باشد و موجب راه بندان و تاخیر در تقاطع نگردد.

حال از شهردار محترم ،اعضای شورای اسلامی شهر (که در وعده های انتخاباتی ۳سال پیش به این موضوع اشاره کرده بودند) و شورای ترافیک شهرستان ،خواهشمندیم همچون همچون گذشته با جدیدیت بیشتری موضوع فوق را دنبال تا نتایج حاصل از طرح سبب ارتقا سطح کیفی زندگی همراه با آرامش بیشتر را برآی شهروندان عزیز فراهم آورد.

عادل بابادی، کارشناس ارشد شهرسازی