اعتراض مجدد پرسنل رسمی استخدامی آزمون سال۹۲به وزارت نفت
اعتراض مجدد پرسنل رسمی استخدامی آزمون سال۹۲به وزارت نفت
پرسنل رسمی استخدامی آزمون سال۹۲ مجددا به وزارت نفت اعتراض نمودند.

به گزارش عصر اولین ها به نقل از ایام خوزستان آنلاین ، پس از سالها اعتراض بحق پرسنل رسمی نفت استخدامی آزمون سال ۱۳۹۲به عدم اجرای ماده ده اختیارات وزارت نفت که در تاریخ ۲۰خرداد ۱۴۰۲اجراشد، متاسفانه برای پرسنل رسمی آزمون ۹۲بدلایل واهی علیرغم حق مسلم این پرسنل تحصیل کرده و زحمتکش اجرا نشد وبیش ازپیش باعث بی انگیزگی و سرخوردگی آنان باتوجه به شرایط نامساعد ونامطلوب اقتصادی شده است.دراین وزارتخانه که همیشه براساس افکار عمومی محکوم به نجومی بگیر بودن بوده اند،این پرسنل رسمی آزمون ۹۲نزولی ترین حقوق ومزایا رادراین وزارتخانه وحتی نسبت به سایر وزارتخانه ها دریافت میکنندواین مشکل سبب شده است که در اقدامی دست به اعتراض مجددودیگری با فرستادن فیش حقوقی خود در مقایسه با سایر نیروهای وزارت نفت اهم از قراردادی ورسمی به جناب آقای مهدی علی مددی معاون وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بزنند، چه بسا صدایشان وخواسته هایشان شنیده شود و انگیزه وامید ازدست رفته این قشر زحمتکش نفتی به آنها و خانواده هایشان بازگردانده شود،وبه این تفکر غلط افکار عمومی نسبت به حق و حقوق پرسنل رسمی نفت که اگر هم حقی بوده باتوجه به سختی کار مشکلات بی شمار دوری از خانواده و تمام آلاینده های مضر وکشنده حق درست وبجایی بوده است.