افتخارآفرینی مچ اندازان مسجدسلیمانی در مسابقات استانی + تصاویر
افتخارآفرینی مچ اندازان مسجدسلیمانی در مسابقات استانی + تصاویر

شهر اولین ها//مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاه های استان خوزستان انتخابی مسابقات کشوری به میزبانی اهواز برگزار شد به گزارش شهر اولین ها، این مسابقات در دو کلاس راست دست و چپ دست با حضور تیم های هندیجان ، آغاجاری ، باغملک ،امیدیه ، شوشتر ، سوسنگرد ، مسجدسلیمان ، اهواز ، بهبهان ، شوش […]

شهر اولین ها//مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاه های استان خوزستان انتخابی مسابقات کشوری به میزبانی اهواز برگزار شد

به گزارش شهر اولین ها، این مسابقات در دو کلاس راست دست و چپ دست با حضور تیم های هندیجان ، آغاجاری ، باغملک ،امیدیه ، شوشتر ، سوسنگرد ، مسجدسلیمان ، اهواز ، بهبهان ، شوش ، ایذه برگزار شد که ورزشکاران مسجدسلیمانی در دو کلاس چپ دست و راست دست به مقام سومی دست یافتند.
نتایج مسابقات به شرح زیر می باشد:
کلاس راست دست :
باشگاه رضا از آغاجاری مقام اول با ۵۴ امتیاز
باشگاه پارسه امیدیه مقام دوم با ۴۸ امتیاز
باشگاه هیربد مسجد سلیمان با ۴۱ امتیاز مقام سوم
کلاس چپ دست :
 باشگاه پارسه امیدیه  با ۶۱ امتیاز مقام اول
 باشگاه رضا آغاجاری با ۵۸ امتیاز مقام دوم
باشگاه هیربد مسجدسلیمان با ۴۹ امتیاز مقام سوم
همچنین ضیاالدین شجاعی در دو کلاس راست دست و چپ دست بعنوان قهرمان قهرمانان دست پیدا کرد.
شوشان