افراد حذف شده در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها دوباره ثبت نام کنند …
افراد حذف شده در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها دوباره ثبت نام کنند …

سایت خبری شهر اولین ها//نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی گفت: یارانه خانوارهای حذف شده در مرحله دوم به صورت کامل پرداخت می شود. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها ،اسماعیل جلیلی با اشاره به افرادی که در شروع مرحله دوم یارانه ها از دریافت یارانه محروم شده اند، اظهار کرد: تمام کسانی […]

سایت خبری شهر اولین ها//نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی گفت: یارانه خانوارهای حذف شده در مرحله دوم به صورت کامل پرداخت می شود.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها ،اسماعیل جلیلی با اشاره به افرادی که در شروع مرحله دوم یارانه ها از دریافت یارانه محروم شده اند، اظهار کرد: تمام کسانی که مشمول دریافت یارانه هستند اما از شروع مرحله دوم به بعد ثبت نام نکرده اند یا ثبت نام آن ها با مشکل مواجه شده  و به هر شکلی یارانه خود را دریافت نکرده اند، در سال۹۴ به دولت تکلیف شده که این افراد را تعیین تکلیف کند.

جلیلی با بیان این که در میان حذف شده ها خانوارهایی بدون استناد حذف شده اند، گفت: دولت باید فضایی فراهم کند تا این خانوارها پایان سال دوباره ثبت نام کنند و این افراد تمام یارانه دریافت نشده خود را یکجا دریافت کنند.
وی تاکید کرد: دولت این موضوع را پیش بینی کرده و در حال انجام اقداماتی در این زمینه است.
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی همچنین به سهام عدالت اشاره کرد و افزود: در حال تدوین طرحی هستیم تا سهام عدالت به افراد مستحق داده شود و آن ها که مستحق نیستند این سهام به آن ها تعلق نگیرد.

مرجع:کابان نیوز