افزایش ظرفیت تولید مسجدسلیمان با واحدهای نمکزدایی جدید
افزایش ظرفیت تولید مسجدسلیمان با واحدهای نمکزدایی جدید

سایت خبری شهر اولین ها//مدیرعامل شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان از احداث و بهره برداری دو واحد نمکزدایی تا پایان امسال خبر داد. ابراهیم پیرامون  با بیان این مطلب اظهار کرد: با بهره برداری از واحد نمکزدایی هفتکل و نفت سفید ٤٥ هزار بشکه در روز به ظرفیت این شرکت اضافه می شود.وی، اولویت امسال […]

سایت خبری شهر اولین ها//مدیرعامل شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان از احداث و بهره برداری دو واحد نمکزدایی تا پایان امسال خبر داد.

ابراهیم پیرامون  با بیان این مطلب اظهار کرد: با بهره برداری از واحد نمکزدایی هفتکل و نفت سفید ٤٥ هزار بشکه در روز به ظرفیت این شرکت اضافه می شود.وی، اولویت امسال شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان را رسیدن به سقف تولید تعیین شده از سوی شرکت ملی نفت و حفظ آن دانست.پیرامون خاطرنشان کرد: با توجه به رفع تحریمها و فضای جدید حاصل شده در دوره پساتحریم مطابق برنامه ریزی وزارت نفت و شرکت ملی نفت تعهد ما افزایش تولیدی است که باید صورت بگیرد.وی با اشاره به بهره برداری تاسیسات در حال احداث در این شرکت، این اقدام را در افزایش سقف تولید موثر دانست.پیرامون، متوسط تولید امسال مسجدسلیمان ١٣٥ هزار بشکه در روز دانست و گفت: در برنامه تکلیفی نصف این میزان کاهش تولید  داشتیم.به گفته وی، این شرکت در دوران پساتحریم توانسته است با بهره گیری از چاههای بسته و واحدهای در حال بازسازی و بهسازی از حداکثر توان تولید شرکت استفاده کند و تولید را افزایش دهد.پیرامون ادامه داد: بالاترین رقم برای افزایش تولید ١٤٥ هزار بشکه است که با تکمیل چاههای جدید و عملیات تعمیر، بهره برداری از دو واحد نمکزدایی و راه اندازی دو واحد تزریق گاز صورت می گیرد.مدیرعامل شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان با بیان این که در دوران تحریم عملا شرکت ملی نفت و  بخشهای مختلف تولیدی دوره رکود را تجربه کرد، گفت: در این دوره، برنامه های حفاری و  تامین قطعات و ساخت واحدهای جدید متوقف شده بود و راکد بود که در دوران پساتحریم عملا شاهد تحرک قابل توجهی در بخش تولید هستیم و تولید را به سقف مورد نظر رساندیم.وی، اظهارامیدواری کرد که نتایج این افزایش تولید در فعالسازی طرحها و سرعت بخشی آنها حاصل شود و منجر به بهره برداری واحدهای تولیدی جدید شود.

منبع : شانا