افزایش پایداری کلیدخانه سد و نیروگاه مسجدسلیمان
افزایش پایداری کلیدخانه سد و نیروگاه مسجدسلیمان

سایت خبری شهر اولین ها// قابلیت اطمینان و ضریب پایداری کلید خانه ۱۳۲/۴۰۰ کیلو ولت سد و نیروگاه مسجدسلیمان به طور چشمگیری افزایش یافت. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها به نقل از خوزنا، سرپرست سد و نیروگاه مسجدسلیمان با اشاره به در پیش بودن فصل گرما و افزایش مصرف برق، بر ضرورت جلوگیری از خاموشی های […]

سایت خبری شهر اولین ها// قابلیت اطمینان و ضریب پایداری کلید خانه ۱۳۲/۴۰۰ کیلو ولت سد و نیروگاه مسجدسلیمان به طور چشمگیری افزایش یافت.
به گزارش سایت خبری شهر اولین ها به نقل از خوزنا، سرپرست سد و نیروگاه مسجدسلیمان با اشاره به در پیش بودن فصل گرما و افزایش مصرف برق، بر ضرورت جلوگیری از خاموشی های ناخواسته تاکید کرد و افزود: با توجه به بررسی ها و تحلیل نتایج دمانگاری که روی تجهیزات صورت گرفته بود، با آغاز تعمیرات سالیانه کلیه نقاط بحرانی رفع عیب یا تعویض شد.
“سید حمید صالحی” گفت: انجام کلیه پروتکل های تعمیراتی، تست ها و همچنین کلیه گزارش نقص هایی که جهت انجام آن نیاز به بی برقی و جداسازی از شبکه سراسری بود نیز در این تعمیرات سالیانه صورت گرفت.
وی اظهار کرد: به منظور افزایش پایداری، تنظیمات کلیه رله های حفاظتی موجود در کلیدخانه با توجه به پروتکل های حفاظتی و همچنین کلیه فرامین ارسالی از اتاق فرمان به تجهیزات مورد بازبینی و سیگنال چک مجدد قرار گرفت.
کلیدخانه ۱۳۲/۴۰۰ کیلو ولت سد و نیروگاه مسجدسلیمان، رتبه برتر کاهش حوادث و شاخص های مهندسی در بین تمامی پست های برق کشور را دارد.