افشاگری -۱/ پول پاشی شهرداری مسجدسلیمان به برخی رسانه های خاص و فیک نیوزها +سند
افشاگری -۱/ پول پاشی شهرداری مسجدسلیمان به برخی رسانه های خاص و فیک نیوزها +سند
علیرغم اقدامات روابط عمومی شهرداری مسجدسلیمان در انتشار اخبار و اطلاع رسانی فعالیت های شهرداری، مستندات واصله حاکی از سندهای میلیونی بابت انتشار اخبار و فعالیت های شهرداری به برخی رسانه های خاص و فیک نیوزها حکایت دارد.

عصر اولین ها// در آئین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی صراحتاً اشاره شده که دستگاههای اجرایی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که تا حد امکان کلیه فعالیتهای قابل انتشار و ارتباطات تمام بخشهای دستگاه ازجمله پایگاههای اطلاع رسانی دستگاه به صورت متمرکز ازسوی روابط عمومی مربوط صورت پذیرد.

مستندات واصله اما از سندهای مالی میلیونی در شهرداری مسجدسلیمان بابت انتشار فعالیت ها و اخبار شهرداری در برخی رسانه های خاص حکایت دارد. نکته جالب این که برخی سندها بابت انتشار پیام تبریک سرپرست شهرداری به مناسبت های خاص و تصویربرداری از بازدید پروژه ها صادر شده است. علاوه بر دیگر موارد دیگر، ساخت تیزر از اجرای آسفالت برخی محلات به مبلغ ۲۷۰ میلیون ریال نیز جای پرسش دارد.

با این حال در آئین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی اشاره شده که دستگاههای اجرایی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که تا حد امکان کلیه فعالیتهای قابل انتشار و ارتباطات تمام بخشهای دستگاه ازجمله پایگاههای اطلاع رسانی دستگاه به صورت متمرکز ازسوی روابط عمومی مربوط صورت پذیرد. پرداخت هرنوع وجه صرفاً در چارچوب ماده (۳) این آئین نامه مجاز و پرداخت هرگونه وجه دیگری ممنوع است.

علاوه بر این در تکالیف بودجه ای بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری های کشور صراحتاً به انجام تکالیف قانونی که به نوعی دارای بار مالی برای شهرداری می باشند الزام شده و هر گونه پرداختی نیز بایستی مطابق مفاد ماده ۷۹ قانون شهرداری ها و ماده ۳۳ آیین نامه مالی شهرداری ها انجام شود.

جای سوال دارد که علاوه بر فعالیت مجموعه روابط عمومی شهرداری و انتشار اخبار وفعالیت ها از طریق پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و دیگر ابزارهای اطلاع رسانی مجازی، علت این همه هزینه تراشی برای شهرداری و پرداخت های میلیونی چه می تواند باشد؟آیا بهتر نیست تا ضمن صرفه جویی هزینه ها، بخش عمده ای از این بودجه در راستای اهداف شهری و شهرسازی هزینه شود؟

انتظار می رود تا نهادهای نظارتی و بازرسی ضمن پیگیری موضوع و رسیدگی به ریز هزینه ها و سندهای مالی حوزه روابط عمومی طی ماههای اخیر، در راستای قانون ترویج شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات ریز درآمد و هزینه های شهرداری منتشر نمایند.