اقتصاد مسجدسلیمان از نفت مستقل می‌شود؟
اقتصاد مسجدسلیمان از نفت مستقل می‌شود؟

شهر اولین ها//فرماندار مسجدسلیمان گفت:‌ اقداماتی در حال انجام است تا اقتصاد این شهرستان از نفت مستقل و برای جوانان مسجدسلیمان اشتغال ایجاد شود و شاهد توسعه این شهرستان در زمینه‌های مختلف باشیم. علیرضا گوروئی اظهار کرد: ‌تسریع و تکمیل پروژه پتروشیمی مسجدسلیمان یکی از اقدامات مهم در این راستا و برای ایجاد اشتغال جهت […]

شهر اولین ها//فرماندار مسجدسلیمان گفت:‌ اقداماتی در حال انجام است تا اقتصاد این شهرستان از نفت مستقل و برای جوانان مسجدسلیمان اشتغال ایجاد شود و شاهد توسعه این شهرستان در زمینه‌های مختلف باشیم.

علیرضا گوروئی اظهار کرد: ‌تسریع و تکمیل پروژه پتروشیمی مسجدسلیمان یکی از اقدامات مهم در این راستا و برای ایجاد اشتغال جهت جوانان شهرستان و استقلال اقتصاد مسجدسلیمان از نفت است که عملیات اجرایی آن شتاب گرفته و به سرعت در حال انجام است.

وی افزود: بهره‌برداری از فاز اول کارخانه آلومینیوم این شهرستان تا پایان سال کمک بسیاری برای حل مشکل بیکاری جوانان مسجدسلیمان می‌کند که این پروژه از اقدامات در جهت بهبود اقتصاد شهرستان و حل مشکلات مردم است.

گوروئی تصریح کرد: ‌پروژه‌های مختلفی در خصوص توسعه گردشگری در این شهرستان وجود دارد تا به کمک گردشگری تحولی در اقتصاد مسجدسلیمان ایجاد شود و مردم با حضور در این شهرستان و بازدید از جاذبه‌های گردشگری مسجدسلیمان موجب اشتغالزایی در این مناطق شوند.

وی گفت: ‌در زمینه توسعه گردشگری اکوتوریسم، پروژه آب درمانی مدنظر است که این طرح بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با احداث این واحد کمک شایانی به توسعه گردشگری شهرستان می‌شود.

گوروئی ادامه داد:‌ در بحث گردشگری صنعتی نیز مناطق قدیمی که در آنجا چاه‌های نفت وجود دارد، مورد توجه ما است. همچنین در حال احداث موزه نفت این شهرستان هستیم و هم اکنون بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

فرماندار مسجدسلیمان اظهار کرد: ‌گردشگری مذهبی نیز در این شهرستان مدنظر است که در حال مهیا کردن شرایط برای بازدید هر چه بیشتر گردشگران از مناطق موردنظر در مسجدسلیمان هستیم.

وی عنوان کرد: ‌اقدامات موثری در زمینه توسعه کشاورزی در حال انجام است تا در بخش‌های مختلف مانند بخش عنبر از محل دریاچه، بخش گلگیر و بخش مرکزی از طریق چاه، آب مناسبی را برای کشت محصولات کشاورزی به کشاورزان اختصاص دهیم تا این بخش نیز در شهرستان ارتقا پیدا کند.

گوروئی خاطرنشان کرد: ‌تمام این اقدامات در بخش‌های مختلف شهرستان به منظور ایجاد اشتغال و توسعه اقتصاد مسجدسلیمان انجام شده است تا اقتصاد مسجدسلیمان از نفت جدا شود و وابستگی آن به نفت کاهش پیدا کند.

مرجع / ایسنا