اقدامات انسان دوستانه تشکل های محیط زیستی مسجدسلیمان
اقدامات انسان دوستانه تشکل های محیط زیستی مسجدسلیمان

عصر اولبن ها// به همت جمعی از فعالین محیط زیست مسجدسلیمان تجهیزات سنگتراشی یکی از افراد ندامتگاه در مسجدسلیمان تهیه و اهداء گردید. به گزارش عصر اولین ها، به همت جمعی از فعالین محیط زیست مسجدسلیمان پس از جمع آوری هزینه مربوط به خرید دستگاه سنگ تراش، این دستگاه خریداری و جهت انجام فعالیت های […]

عصر اولبن ها// به همت جمعی از فعالین محیط زیست مسجدسلیمان تجهیزات سنگتراشی یکی از افراد ندامتگاه در مسجدسلیمان تهیه و اهداء گردید.

به گزارش عصر اولین ها، به همت جمعی از فعالین محیط زیست مسجدسلیمان پس از جمع آوری هزینه مربوط به خرید دستگاه سنگ تراش، این دستگاه خریداری و جهت انجام فعالیت های مربوطه به یکی از افراد ندامتگاه مسجدسلیمان اهداء گردید. پیش از این نیز طی ماههای اخیر هزینه خرید جهیزیه  کمک مالی به یکی از بیماران تحت درمان از طریق فعالین محیط زیست مسجدسلیمان صورت گرفته بود.