اقدام ارزشمند شهروند مسجدسلیمانی در پیشگیری از قطع درختان + تصاویر
اقدام ارزشمند شهروند مسجدسلیمانی در پیشگیری از قطع درختان + تصاویر

شهر اولین ها// شهروند طبیعت دوست مسجدسلیمانی علیرغم وجود سه اصله درخت در مسیر احداث ساختمان خود نقشه های احداث بنای خود را به شکلی طراحی نمود که هیچ گونه آسیبی به درختان وارد نشود. به گزارش شهر اولین ها، مدملیل مدیر آموزشگاه علمی نیکان در مسجدسلیمان در طراحی و احداث ساختمان جدید آموزشگاه نقشه […]

شهر اولین ها// شهروند طبیعت دوست مسجدسلیمانی علیرغم وجود سه اصله درخت در مسیر احداث ساختمان خود نقشه های احداث بنای خود را به شکلی طراحی نمود که هیچ گونه آسیبی به درختان وارد نشود.

به گزارش شهر اولین ها، مدملیل مدیر آموزشگاه علمی نیکان در مسجدسلیمان در طراحی و احداث ساختمان جدید آموزشگاه نقشه ها را به شکلی طراحی و اجرا نموده که درختان کهنسال حوالی ساختمان آسیبی نبینند. این شهروند که جزو جامعه فرهنگیان مسجدسلیمان به شمار می رود در این خصوص بیان داشت: تعداد سه اصله درخت با قدمت حدود ۱۰۰ سال در مسیر احداث ساختمان جدید بوده اند که نقشه ها به گونه ای طراحی شده اند که هیچگونه دیوار و سازه های در حوالی دو درخت احداث نشود. ضمن این که یکی دیگر از درختان به ناچار در مسیر دیوارها بوده اما اطراف آن آزاد و تنها در مسیر یکی از اتاق ها قرار گرفته است.

وی افزود: علیرغم متحمل شدن هزینه های اضافی و ضرر اقتصادی اما خوشحالم که در مسیر احداث ساختمان هیچگونه آسیبی به این درختان وارد نشده و در راستای حفظ محیط زیست و فضای سبز شهرستان قدمی برداشته باشیم.