الهه منگری،بانوی رسانه ای خوزستان درگذشت
الهه منگری،بانوی رسانه ای خوزستان درگذشت
بزرگ بود و از اهالي امروز بود. و با تمام افق هاي باز نسبت داشت...

بزرگ بود و از اهالی امروز بود. و با تمام افق های باز نسبت داشت…

زمستان ۹۹ بود که در اوج کرونا ازدواجی مختصر اما سبز و محیط زیستی داشت و همزمان با جشن ازدواج بهمراه همسرش نهال کاشت. همان سال بود که خانه مطبوعات به پاس تلاش های رسانه ای و آغاز زندگی مشترک زوج رسانه ای از وی و همسرش تقدیر کردند.
الهه منگری سردبیر بخش بانوان صبح ملت نیوز درگذشت و جامعه رسانه ای خوزستان را داغدار نمود. وی از جمله خبرنگاران میدانی و پای کار استان بود که در رویدادهای مختلفی از جمله بازدید ازسدکرخه و دز در روزهای تنش آبی و همچنین بازدید از طرح های انتقال آب چهارمحال حضوری فعال داشت.

جوان پویا و فعال رسانه ای خوزستان حتی در آخرین لحظات عمرش نیز حضوری پررنگ در فضای رسانه داشت و سختکوشی و پیگیری مجدانه از ویژگی های بارز وی بود. یادداشت های منگری به مناسبت های مختلف در صبح ملت نیوز وی را به یکی از خبرنگاران برجسته این پایگاه خبری مبدل نمود که مرجعیت خبری برخی رسانه های دیگر هم شد.
پایگاه خبری عصر اولین ها درگذشت این بانوی خبرنگار را به جامعه رسانه ای خوزستان تسلیت عرض نموده و از خداوند منان رحمت و غفران الهی را آرزومند است.