امید به تحول آفرینی یا تیشه به ریشه ی آرمان های فرهنگی ؟!
امید به تحول آفرینی یا تیشه به ریشه ی آرمان های فرهنگی ؟!

عصر اولین ها// قطار تغییرات مدیریتی در مسجدسلیمان به ایستگاه فرهنگ و ارشاد رسید و فاطمی و کاظمی بعنوان سرپرست ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در مسجدسلیمان و اندیکا معرفی شدند و از زحمات حیدری سورشجانی و موری احمدی تقدیر شد. صرف نظر از این که تغییر و تحولات مدیریتی در ادارات امری بدیهی و […]

عصر اولین ها// قطار تغییرات مدیریتی در مسجدسلیمان به ایستگاه فرهنگ و ارشاد رسید و فاطمی و کاظمی بعنوان سرپرست ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در مسجدسلیمان و اندیکا معرفی شدند و از زحمات حیدری سورشجانی و موری احمدی تقدیر شد. صرف نظر از این که تغییر و تحولات مدیریتی در ادارات امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است باید گفت که جامعه فرهنگی مسجدسلیمان و اندیکا در ادامه از حضور دو چهره شاخص و برجسته در تصمیمات مدیریتی حوزه فرهنگ و هنر منطقه محروم خواهند بود.

به گزارش عصر اولین ها، حوزه فرهنگ و هنر از آن جهت قابل توجه جلوه نموده که در بازآفرینی و احیاء هویت فرهنگی و هنری یک منطقه و حمایت از هنرمندان این حیطه نقش بسزایی دارد. از این رو در مقوله مدیریت نهادهای فرهنگی و تصمیم سازی ها در این حوزه نیز بایستی حساسیت و اهمیت موضوع را در نظر داشت. حمید حیدری سورشجانی بعنوان یکی از هنرمندان در مسجدسلیمان طی یک دهه گذشته در حوزه داستان، نمایشنامه و فیلمنامه نویسی در سطح ملی افتخارات متعددی را کسب نمود. وی  از مهرماه 96 نیز بعنوان رئیس اداره فرهنگ ارشاد و اسلامی مسجدسلیمان حضور داشت و توانست با نگاه تخصصی در حوزه فرهنگ و هنر شهرستان علاوه بر طرح ریزی اقداماتی در این حوزه برنامه هایی را نیز اجرایی نماید. آرمان موری احمدی نیز از دیگر چهره های شاخص مسجدسلیمان در حوزه فرهنگ و هنر قوم بختیاری به شمار می رود که چند سالی عهده دار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در اندیکا بود. با این حال تحولات اجتناب ناپذیر مدیریتی موجب شد تا مدیران جدید جایگزین این دو مدیر موفق و هنرمند منطقه شوند.

باید اشاره داشت که توسعه و پویایی یک منطقه و تحول آفرینی در هر حوزه با بهره گیری از ظرفیت و توانمندی نخبگان و شایسته سالاری تحقق خواهد یافت. از طرفی حمایت از افراد متعهد و متخصص در پست های مدیریتی می تواند امیدها را به تحقق شعار نخبه گرایی و شایسته سالاری تداوم بخشد. همان گونه که کنار گذاردن مدیران توانمند و آگاه به امور متبوع و عدم بهره مندی از تخصص آنان نیز نمی تواند نویدبخش توسعه و تحول باشد. از این رو مسجدسلیمان که از دیرباز خاستگاه فرهنگ و هنر بختیاری به گونه های مختلف بوده اکنون دیگر دو هنرمند برجسته خود را در کنار خود نمی بیند و پرسش این است جایگاه نخبگان و افراد متخصص در حوزه فرهنگ و هنر مسجدسلیمان کجاست؟ با تغییرات مدیریتی این چنین تا چه اندازه می توان به تحول آفرینی و تداوم موفقیت های هنر و فرهنگ منطقه در عرصه ملی خوشبین بود؟

با این حال باید منتظر ماند و پیامدهای این تغییرات را در ماههای آتی مورد پایش و سنجش قرار داد و پرسش گری اهالی فرهنگ و هنر منطقه را از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان شاهد بود تا معیار و شاخص تغییرات مدیران فرهنگی در مسجدسلیمان و اندیکا تبیین شود. آیا جریان خاصی برای تحول آفرینی مثبت در این حوزه تصمیم گیری نموده یا این تغییرات تیشه ای بر ریشه آرمان های فرهنگ و هنر مسجدسلیمان خواهد بود؟