انتخاب مدیران نمونه مسجدسلیمان؛ سلیقه یا شاخص؟ مسأله این است
انتخاب مدیران نمونه مسجدسلیمان؛ سلیقه یا شاخص؟ مسأله این است
انتظار می رود که شاخص و معیارهای مدیران نمونه منتشر شود.

مراسم تقدیر از مدیران و کارمندان نمونه شهرستان مسجدسلیمان روز گذشته برگزار شد. با وجود قدردانی از مدیران شایسته و پرتلاش برخی ادارات شهرستان در مراسم دیروز، عدم حضور برخی مدیران در این لیست که زحمات ارزشمندی توسط آنان در نهاد متبوع صورت پذیرفته موجی از شگفتی را در بین کنشگران اجتماعی و حتی شهروندان بوجود آورد.علاوه بر این نام بردن از برخی مدیران که طی سالهای اخیر بخش عمده ای از نارضایتی ها نسبت به عملکرد حوزه مدیریتی شان مطرح شده، بعنوان مدیر نمونه شهرستان قابل تأمل بوده و پرسش های زیادی را در اذهان عمومی ایجاد نموده است.

 به گزارش عصر اولین ها، برای چندمین سال متوالی مراسم بزرگداشت هفته دولت بهمراه معرفی مدیران و کارمندان نمونه ادارات در مسجدسلیمان و تجلیل از آنان برگزار شد. رویدادی که علیرغم قدردانی از خدمتگزاران مردم در ادارات طی این مراسم همواره با چالشی مهم و قابل تأمل روبرو بوده است. مدیران و کارمندان نمونه در مسجدسلیمان بر اساس چه معیار و شاخص هایی تعیین می شوند ؟ سوالی که سالهاست بعنوان پرسش اصلی مراسم هفته دولت مطرح می شود.

با نگاهی به عملکرد برخی مدیران معرفی شده بعنوان مدیر نمونه مشخص می توان گفت بخش عمده ای از نارضایتی شهروندان از اقدامات آنان در حوزه فعالیتشان همواره وجود داشته و در شرایط کنونی نیز ادامه دارد. بدون شک عدم رضایتمندی شهروندان از عملکرد برخی مدیران همزمان با معرفی آن مدیر بعنوان مدیر نمونه پرسش های زیادی را در اذهان ایجاد خواهد کرد که چه بسا سلیقه و رابطه نیز در برخی از این انتخاب ها ملاک عمل قرار گرفته است!!!

علیرغم این باید گفت هنگامی که هیچگونه دستورالعمل و معیار و شاخص هایی مبنی بر تعیین مدیران نمونه تدوین نشده است، معرفی مدیرانی از این قبیل در مراسم و برنامه ها همواره جای پرسش و تأمل را باقی خواهد گذاشت و نمی توان عملکرد یک مدیر را با معرفی وی بعنوان مدیر نمونه در چنین مراسمی شاخص و برجسته جلوه نمود. علاوه بر این عدم حضور برخی دیگر از مدیران پرتلاش و شایسته  شهرستان که عملکرد قابل توجه و ارزشمندی در حوزه مدیریتی خود داشته اند در میان لیست مدیران نمونه، نمی تواند منکر زحمات آنان شود.

در خاتمه پایگاه خبری عصر اولین ها آمادگی خود را جهت دریافت دستورالعمل، معیار و شاخص های تعیین مدیران نمونه را از طریق فرمانداری شهرستان اعلام می دارد. همچنین امیدواریم تا با نگاه کارشناسی به این مقوله و تدوین دستورالعمل و تعیین معیارهای انتخاب مدیران نمونه ( در صورت عدم وجود این دستورالعمل) و ابهام زدایی از شیوه تعیین مدیران و کارمندان نمونه،با ارزیابی مدیران فعلی ادارات و نهادها در شهرستان و شناسایی میزان کارآمدی آنان، علاوه بر ارتقاء مدیران شایسته و توانمند و تجلیل از آنان، تغییر مدیران ناکارآمد را نیز در سطح شهرستان شاهد باشیم.