انتصابات درون سازمانی و حمایت از نیروهای مستعد، حلقه مفقوده فرمانداری
انتصابات درون سازمانی و حمایت از نیروهای مستعد، حلقه مفقوده فرمانداری

عصر اولین ها// شناسایی نیروهای مستعد درون سازمانی برای تصدی پست های سیاسی از جمله موارد مدنظر برای ایجاد نشاط در میان نیروهای خانواده وزارت کشور بوده است. موضوعی که البته در برخی فرمانداری ها مغفول مانده و با برخی انتصابات برون سازمانی و بعضاً خارج از ضابطه مندی مواجه هستیم.  شاید تاکنون با مقوله […]

عصر اولین ها// شناسایی نیروهای مستعد درون سازمانی برای تصدی پست های سیاسی از جمله موارد مدنظر برای ایجاد نشاط در میان نیروهای خانواده وزارت کشور بوده است. موضوعی که البته در برخی فرمانداری ها مغفول مانده و با برخی انتصابات برون سازمانی و بعضاً خارج از ضابطه مندی مواجه هستیم. 

شاید تاکنون با مقوله بخشداران ،معاونین فرماندار وفرمانداران غیر وزارت کشوری مواجهه شده باشید ،موضوعی که دهه هاست با جابجایی قدرت در سطح کلان ،تاثیرات آن را از طریق جابجایی مدیران ارشد اجرایی در سطح استانها ،شهرستانها وبخش ها شاهد بوده ایم .دراین سالها هرگاه در انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی تغییری در راس هرم قدرت و یا ترکیب نمایندگان استانها شاهد بوده ایم ،اعضای ستادهای انتخاباتی و نمایندگان هم از طریق واگذاری پستهای مدیریتی وسیاسی به نوعی از خجالت اطرافیان خود درآمده اند.

از سوی دیگر حضور معلمین حق التدریس آموزش و پرورش که در برخی فرمانداری ها مشغول به فعالیت هستند به نظر می رسد این موضوع مغایر با آیین نامه انتقال و مأموریت کارمندان می باشد. مطابق آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری که به موضوع انتقال و مأموریت کارمندان اشاره داشته، انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را مشمول این قانون می داند. علاوه بر این اشتغال همزمان در برخی مراکز صنعتی نیز از جمله مواردی است که نیازمند بررسی و پیگیری نهادهای نظارتی و بازرسی است.

علاوه بر این مدیرکل وقت سیاسی وزارت کشور با اشاره به اجرای طرح شناسایی نیروهای مستعد درون سازمانی برای تصدی پست های سیاسی، اظهار داشت: طراحی این موضوع و اجرای چنین طرحی، همواره مطالبه کلیه همکاران وزارت کشور مبنی بر استفاده از نیروهای درون سازمانی بوده و هست؛ به ویژه این که در دولت قبل فقط از ۱۶ % از نیروهای وزارت کشور برای پست های سیاسی استفاده شده بود. وی افزود: این در حالی است که در دولت تدبیر و امید، این روند معکوس شد و از توانمندی ها و قابلیت های ۸۴% از نیروهای درون سازمانی استفاده شده و فقط ۱۶% نیروهای خارج از کادر وزارت کشور به کار گرفته شده است.

با تمام این تفاسیر باید گفت موضوع استفاده از کارکنان دیگر سازمانها در وزارت کشور، مقوله سرخوردگی در بین کارکنان این وزراتخانه ونهایتا ترویج بی انگیزگی درکارکنان این دستگاه مهم واثر گذار کشور را به دنبال داشته است. همچنین انتصاب نیروهای برون سازمانی و قرار گرفتن در معاونت های اجرایی شهرستانها و بخش ها به دلیل عدم آشنایی با فنون پست جدید و عدم مهارت کار اجرایی،منشاء ظهور وبروز ناکارآمدی هایی شده اند که اثرات آن فقط دامن دولت ها را گرفته و نتیجه نهایی آن را این روزها می توان در میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دولتها و برنامه هایشان مشاهده نمود.