انتصاب رئیس اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی مسجدسلیمان
انتصاب رئیس اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی مسجدسلیمان

شهر اولین ها//طی حکمی از سوی دکتر صفایی رئیس تعاون ٬کار و رفاه اجتماعی خوزستان غلامحسین پویان فر به سمت رئیس‌ اداره کار مسجدسلیمان منصوب شد. غلام حسین پویان فر دارای ۲۷سال سابقه در سمت های معاونت و واحد های مختلف اداره کار مسجدسلیمان مشغول به خدمت بود.پیش از این خانم لیلا رخش ریاست این […]

شهر اولین ها//طی حکمی از سوی دکتر صفایی رئیس تعاون ٬کار و رفاه اجتماعی خوزستان غلامحسین پویان فر به سمت رئیس‌ اداره کار مسجدسلیمان منصوب شد.

غلام حسین پویان فر دارای ۲۷سال سابقه در سمت های معاونت و واحد های مختلف اداره کار مسجدسلیمان مشغول به خدمت بود.پیش از این خانم لیلا رخش ریاست این اداره را بر عهده داشت که از اسفندماه ۹۳ به این سمت منصوب شده بود.