انتصاب رییس جدید سازمان برق مسجدسلیمان
انتصاب رییس جدید سازمان برق مسجدسلیمان

سایت خبری شهر اولین ها//مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان برق در فرماندار ی مسجدسلیمان برگزار شد و سیدمصطفی احمدپور به سمت ریاست جدید این اداره منصوب گردید. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها ، صبح امروز مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان برق در محل فرمانداری مسجدسلیمان و با حضور معاونت بهره برداری […]

سایت خبری شهر اولین ها//مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان برق در فرماندار ی مسجدسلیمان برگزار شد و سیدمصطفی احمدپور به سمت ریاست جدید این اداره منصوب گردید.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها ، صبح امروز مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان برق در محل فرمانداری مسجدسلیمان و با حضور معاونت بهره برداری توزیع برق خوزستان برگزار شد و سیدمصطفی احمدپور به عنوان رییس جدید سازمان برق منصوب گردید. بیش از این مهندس ذوالفقاری در این سمت مشغول به خدمت بود.

گفتنی است که احمدپور بیش از این سالها مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان رامشیر را بر عهده داشت.