انتصاب معاون جدید حوزه ی فرهنگی دانشجویی دانشگاه مسجدسلیمان
انتصاب معاون جدید حوزه ی فرهنگی دانشجویی دانشگاه مسجدسلیمان

شهر اولین ها//در جلسه ای که با حضور هیئت رئیسه ی دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان برگزار شد، معاون جدید فرهنگی دانشجویی این واحد معارفه شد. به گزارش شهر اولین ها به نقل از “موج چهارم”:در جلسه ای که با حضور هیئت رئیسه ی دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان برگزار شد، معاون جدید فرهنگی دانشجویی این واحد […]

شهر اولین ها//در جلسه ای که با حضور هیئت رئیسه ی دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان برگزار شد، معاون جدید فرهنگی دانشجویی این واحد معارفه شد.

به گزارش شهر اولین ها به نقل از “موج چهارم”:در جلسه ای که با حضور هیئت رئیسه ی دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان برگزار شد، معاون جدید فرهنگی دانشجویی این واحد منصوب شد.طی حکمی که از سوی علیرضا حیدری سرپرست واحد دانشگاهی مسجدسلیمان ابلاغ شد، عبداله مرادی به عنوان معاون جدید حوزه ی فرهنگی دانشجویی این دانشگاه معارفه و از زحمات شهرام داربپور در مدت زمان تصدی این پست تقدیر و تشکر بعمل آمد.

گفتنی است در کار نامه ی مسئولیتی عبداله مرادی در دانشگاه آزاد واحد مسجدسلیمان علاوه بر عضویت در هیأت علمی، معاونت های دانشجویی و مدارس سما این واحد دانشگاهی به چشم می خورد.