انتقاد نمایندگان اهواز و مسجدسلیمان در مجلس نسبت به نحوه افزایش حقوق‌های ۱۴۰۱
انتقاد نمایندگان اهواز و مسجدسلیمان در مجلس نسبت به نحوه افزایش حقوق‌های ۱۴۰۱
نمایندگان اهواز و مسجدسلیمان در مجلس نسبت به نحوه افزایش حقوق‌های ۱۴۰۱ انتقاد نمودند.

یوسفی نماینده اهواز: افزایش حقوق باید عادلانه و بر اساس تورم باشد.طبق کدام مبنا افزایش حقوق دولتی ۱۰ درصد اما بخش خصوصی ۵۷ درصد است.چگونه از افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان طبق تورم ، فقط ۱۰ درصد اجرایی شده است؟

ورناصری عضو کمیسیون انرژی: شرایط سخت اقتصادی کنونی جایی برای تعلل در افزایش حقوق‌ها مطابق قانون در سال جدید نمی‌گذارد؛شخصا پیگیر موضوع افزایش حقوق کارکنان قراردادی مدت موقت وزارت نفت هستم تا ان شاءالله طی چند روز آینده قانون در تمامی وزارتخانه‌ها مانند وزارت نفت اجرا شود؛ این عدم افزایش حقوق معضلی برای کارکنان مدت موقت وزارت نفت شده است.