اهدای اقلام بهداشتی به بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان توسط دکتر علیرضا ورناصری
اهدای اقلام بهداشتی به بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان توسط دکتر علیرضا ورناصری

شهر اولین ها//منتخب مردم مسجدسلیمان ، لالی ، اندیکا و هفتکل همچنان در کنار مردم برای گذران از وضع موجود تلاش میکند. به گزارش شهر اولین ها به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات‌ مردمی منتخب مردم مسجدسلیمان ، لالی ، اندیکا و هفتکل در مجلس یازدهم ، دکتر علیرضا ورناصری طی بازدید بعمل آورده […]

شهر اولین ها//منتخب مردم مسجدسلیمان ، لالی ، اندیکا و هفتکل همچنان در کنار مردم برای گذران از وضع موجود تلاش میکند.

به گزارش شهر اولین ها به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات‌ مردمی منتخب مردم مسجدسلیمان ، لالی ، اندیکا و هفتکل در مجلس یازدهم ، دکتر علیرضا ورناصری طی بازدید بعمل آورده از بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان و شناسایی کاستی های موجود در بخش بهداشت و درمان شهرستان در مواجه با ویروس کرونا ، اقدام به تهیه تعدادی اقلام بهداشتی شامل لباس ایزوله مخصوص و لباس اتاق عمل ( گان، کلاه و شلوار) نمودند و این اقلام توسط روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی ایشان به بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان اهدا گردید.