اهدای صدها بسته موادغذایی به اقشار محروم به همت خیریه زنده یاداحمدرضایی مسجدسلیمان
اهدای صدها بسته موادغذایی به اقشار محروم به همت خیریه زنده یاداحمدرضایی مسجدسلیمان

شهر اولین ها//  صدها خانواده تحت پوشش خیریه زنده یاداحمدرضایی شهرستان مسجدسلیمان پکیچ های موادغذایی وبن خرید موادغذایی دریافت می کنند. به گزارش شهر اولین ها، دکترخدادادی رییس هیئت مدیره خیریه زنده یاد احمدرضایی بااعلام این خبر گفت با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر کمک به اقشار آسیب پذیر تا دوهزارخانواده ازکمک […]

شهر اولین ها//  صدها خانواده تحت پوشش خیریه زنده یاداحمدرضایی شهرستان مسجدسلیمان پکیچ های موادغذایی وبن خرید موادغذایی دریافت می کنند. به گزارش شهر اولین ها، دکترخدادادی رییس هیئت مدیره خیریه زنده یاد احمدرضایی بااعلام این خبر گفت با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر کمک به اقشار آسیب پذیر تا دوهزارخانواده ازکمک های بسته های موادغذایی بهره مند خواهندشد.

خیریه زنده یاداحمدرضایی ازموسسات خیربه فعال استان خوزستان است که ازسال ۹۲تاسیس وصدها خانواده محروم را باهدف توان افزایی معیشتی؛فرهنگی ؛آموزشی و….تحت حمایت دارد.