اهدای ۲۰۰ اصله نهال به شرکت کنندگان در جشنواره فرهنگی هنری نوروزگاه بهار اندیکا
اهدای ۲۰۰ اصله نهال به شرکت کنندگان در جشنواره فرهنگی هنری نوروزگاه بهار اندیکا
۲۰۰ اصله نهال به شرکت کنندگان در جشنواره فرهنگی هنری نوروزگاه بهار اندیکا اهدا شد.

عصر اولین ها// توسط انجمن آسمان آبی و زمین سبز با همکاری اداره منابع طبیعی ، اداره محیط زیست شهرستان اندیکا و با حضور معاون فرماندار ، تعدادی دیگر از مسئولین شهرستان و جمعی از انجمن های مردم نهاد شهرستان مسجد سلیمان که در این جشنواره حضور داشتند ۲۰۰ اصله نهال به شرکت کنندگان در این جشنواره اهدا گردید و در حرکتی بسیار زیبا در مناطق تفریحی شهرستان جمعی از دوستداران محیط زیست اقدام به جمع آوری زباله های ریخته شده در طبیعت کردند.

احمدی نماینده سازمانهای مردم نهاد از همه هموطنان عزیز درخواست کرد که به طبیعت سفر میکنند از ریختن زباله های خود در طبیعت خود داری کنند.