اهمیت نظارت صحیح و نتیجه بخشی اعتبارات تخصیصی به پروژه ها
اهمیت نظارت صحیح و نتیجه بخشی اعتبارات تخصیصی به پروژه ها

عصر اولین ها// علیرضا ورناصری نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل طی پیامی بصورت ویدئویی فرا رسیدن سال جدید را تبریک گفت. وی در اشاره ای کوتاه اعتبارات تخصیص داده شده به برخی پروژه ها را بیان داشت. با این حال باید یادآور شد که صرف تخصیص و جذب اعتبارات ملاک عمل نخواهد بود […]

عصر اولین ها// علیرضا ورناصری نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل طی پیامی بصورت ویدئویی فرا رسیدن سال جدید را تبریک گفت. وی در اشاره ای کوتاه اعتبارات تخصیص داده شده به برخی پروژه ها را بیان داشت. با این حال باید یادآور شد که صرف تخصیص و جذب اعتبارات ملاک عمل نخواهد بود و نظارت صحیح و نتیجه بخشی موردنظر پروژه های مزبور از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

به گزارش عصر اولین ها، علیرضا ورناصری طی ویدئویی فرا رسیدن سال نو را به مردم تبریک گفت. وی اتحاد و همدلی را در پیگیری و تلاش موفق برای حل مشکلات مشترک موثر دانست. وی به اعزام هیأت های مختلف از سوی وزارتخانه ها برای بررسی مشکلات حوزه های مختلف حوزه اتنخابیه اشاره داشت و بیان نمود کاهش سریع مشکلات در کوتاه مدت شبیه معجزه است. وی با بیان اعتبارات اختصاص یافته به برخی پروژه ها، نظارت و قانونگذاری را وظیفه اصلی نمایندگان مجلس برشمرد و همچنین تأکید نمود که گرفتار سیاست بازی و باندبازی نخواهد شد.

با بررسی اجمالی پیام نوروزی نماینده مردم شهرستان در مجلس ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد و لازم است تا در مسیر خدمتگزاری به مردم این موارد مدنظر قرار گیرد. با توجه به اشاره چندین باره به حجم عظیم مشکلات حوزه انتخابیه پیشنهاد می گردد با اولویت بندی مشکلات و نارسایی های حوزه های مختلف، مهمترین مطالبات مردمی در اولویت پیگیری و انجام قرار گیرند.

از طرفی باید یادآور شد طی سال های اخیر نیز پروژه های زیادی در مرحله جذب اعتبار و عملیات اجرایی کلید خورده اند اما ضعف نظارت و عدم نتیجه بخشی موردنظر موجب گردید تا دستاورد خاصی برای حوزه انتخابیه نداشته باشد. از این رو نظارت صحیح و تأکید بر اثرگذار بودن اجرای پروژه برای شهرستان از اهمیت بسزایی برخوردار است.

علاوه بر این خاطرنشان می سازد که مردم بهترین ناظر بر عملکرد نمایندگان خود در مجلس هستند و اقدامات و پیگیری آنان را در حوزه های مختلف با توجه به وضعیت موجود مورد ارزیابی قرار خواهند داد. از این رو امیدواریم تا نماینده مردم شهرستان در عمل به وظیفه قانونی در خصوص نظارت بر قوه مجریه به گونه ای عمل کند که ضمن محرومیت زدایی از حوزه انتخبیه به واسطه بهره برداری از پروژه های زیرساختی، ضابطه مندی و شایسته سالاری نیز در انتصابات به شیوه ای شایسته مورد اعمال قرار گیرد.