اهواز شهر تمیزی نیست / زباله ها و فاظلاب امان مردم را بریده اند
اهواز شهر تمیزی نیست / زباله ها و فاظلاب امان مردم را بریده اند
انباشت و رهاشدگی زباله های خانگی در معابر محلات و ایجاد بوی تعفن و رشد بی رویه حیوانات موزی در حاشیه این تصاویر منزجر کننده، از اهواز تصویر یک شهر زشت را به مخاطب القا می کند.

انباشت و رهاشدگی زباله های خانگی در معابر محلات و ایجاد بوی تعفن و رشد بی رویه حیوانات موزی در حاشیه این تصاویر منزجر کننده، از اهواز تصویر یک شهر زشت را به مخاطب القا می کند.

سرریز شدن فاظلاب شهری و ایجاد بوی تعفن در خیابان های شلوغ و پررفت و آمد اهواز ، در کنار زباله های تل انبار شده چند روزه و گاها ماهیانه، اولین تصویری است که می توان از کلانشهری به نام  اهواز دریافت کرد و به خاطر سپرد. کلان شهری که بیش از هر چیز، زباله ها و فاضلابش شهرت دارند.بارش های زمستانی اخیر در این شهر، چهره واقعی شهر اهواز را به نمایش گذاشت. تصویری عریان از حقیقتی تلخ که سال هاست تلاش می شود تا در پس بزک کردن های تبلیغاتی آن اهواز حقیقی را مخفی نگه دارند.

تصاویری که اهالی منطقه ۶ اهواز از معابر خود برای خبرنگار رکنا ارسال کرده اند، گواهی است روشن از شرایط و اوضاع و احوال دیگر مناطق یک شهر صنعتی با بودجه های سرسام آور.