اولویت شهرداری همواره حمایت از بانوان کارآفرین است 
اولویت شهرداری همواره حمایت از بانوان کارآفرین است 
معاون امور شهری شهرداری دزفول گفت: اولویت شهرداری همواره حمایت از بانوان کارآفرین و سرپرست خانوار بوده است. 

معاون امور شهری شهرداری دزفول گفت: اولویت شهرداری همواره حمایت از بانوان کارآفرین و سرپرست خانوار بوده است.

به گزارش عصر اولین ها به نقل از ندای خوزستان، هادی حلیم زاده معاون امور شهری شهرداری دزفول در خصوص مسائل مطرح شده اخیر بانوان کارآفرین بیان داشت: از ابتدا مقرر شده بود تا این بانوان در پارک های خانواده، دولت، رسالت و دووه مستقر و اقدام به برپایی غرفه های خود نمایند که بدلیل برخی موارد پارک شاهد جایگزین رسالت شده و برنامه ساماندهی پارک دووه نیز در دست انجام است.

وی گفت: خوشبختانه همواره هدف شهرداری دزفول حمایت از بانوان کارآفرین و سرپرست خانوار بوده و درخواست های فعالیت آنان در پارک ها پس از بررسی در کمیته ساماندهی و تصویب اجرایی می شوند. درخواست گروه گلبرگ برای فعالیت در پارک بهار آزادی بررسی و مجوز فعالیت صادر شده است.

حلیم زاده همچنین با اشاره به نگاه مثبت و تعاملی شهرداری در خصوص فعالیت بانوان در پارک دووه افزود: برنامه ساماندهی فضای پارک در دست انجام است و برای فصل بهار و تابستان در صورت درخواست فعالیت در پارک و طرح در کمیته ساماندهی، همکاری های لازم صورت خواهد گرفت.