اولین شهید انقلاب اهواز تنها 17 سال داشت
اولین شهید انقلاب اهواز تنها 17 سال داشت

« مردم خود را برای شرکت در تظاهراتی وسیع به حمایت از شهدای قم و تبریز آماده می کردند، محمد تقی هم در این راه بسیار فعالیت می کرد، صبح تظاهرات با شوق و ذوق به جمع تظاهر کنندگان پیوست و چون دیگران فریاد آزادی سر داد که ناگهان مورد اصابت گلوله یکی از دژخیمان قرار گرفت و به شهادت رسید.» آنچه خواندید گزیده ای از خاطره دوست شهید ” محمد تقی کتانباف نژاد ” است که نوید شاهد شما را به خواندن بخشی از این خاطره دعوت می کند.شهید مذکور اولین شهید انقلاب اهواز است که در سن 17 سالگی آسمانی شد.

محمد تقی کتانباف نژاد چهارم دي 1340 ،درشهرستان اهواز به دنيا آمد. پدرش محمدجواد،فروشنده پوشاك بود و مادرش زبيده نام داشت. دانش آموز اول متوسطه در رشته رياضي بود. سيزدهم فروردين 1357 ،درزادگاهش هنگام شرکت در تظاهرات عليه رژيم شاهنشاهي براثرضربه به سر،شهيد شد.  پيكروي را در گلزار شهداي همان شهرستان به خاك سپردند.

آنچه می خوانید خاطراتی به نقل از دوست شهید ” محمد تقی کتانباف نژاد ” استکه تقدیم حضورتان می شود.

اولین شهید انقلاب اهواز

محمد تقی بسیار مومن و مهربان بود. همه او را دوست داشتند. با او احساس رفاقت می کردند. در مدرسه به معلم اخلاق معروف بود چرا که از هر فرصتی استفاده می کرد تا دیگران را نصیحت کند خودش هم هرگز غیبت نمی کرد دروغ نمی گفت نماز میخواند و….

او اگر چه در زمان طاغوت بود اما همیشه نمازش را در مسجد می خواند و درآن زمان که ظلم بود و بی عدالتی خود را به معبود نزدیک می کرد.

 در دبیرستان درس می خواندیم شروع مهر بود که آمد و گفت:«نباید به مدرسه برویم باید تمام وقتمان را صرف تظاهرات وفعالیت نماییم تا روزی که انشاالله انقلاب پیروز شود»

 وقتی به آنروزها فکر می کنم می گویم محمد تقی سن بالایی نداشت اما چقدر خوب می فهمید و چقدر خوب دیگران را راهنمایی می کرد در تظاهرات که شرکت می کردیم وقتی به او نگاه می کردم میدیدم آنچنان پرشور فریاد می زند و شعار می دهد که گویی آسمان شکافته می شود.

 مردم خود را برای شرکت در تظاهرات وسیعی به حمایت از تظاهرات و شهدای قم و تبریز آماده می کردند محمد تقی هم در این راه بسیار فعالیت می کرد .صبح تظاهرات با شوق و ذوق آمد و همانند قبل شعارهایش را با فریاد می گفت او در میان تکبیر و شعار درود بر خمینی مورد اصابت گلوله یکی از دژخیمان قرار گرفت و به شهادت رسید

 خون محمد تقی نخستین خونی بود که سنگفرش خیابانهای اهواز را رنگین کرد و بدین گونه بود که محمد تقی کتانباف نژاد اولین شهید انقلاب نام گرفت.

  • منبع خبر : نوید شاهد