اولین کوچه محیط زیستی مسجدسلیمان الگویی برای مشارکت مردمی
اولین کوچه محیط زیستی مسجدسلیمان الگویی برای مشارکت مردمی
اولین کوچه محیط زیستی مسجدسلیمان می تواند الگویی برای مشارکت مردمی باشد.

عصر اولین ها//شاید جمله ی معروف «شهر خوب را شهروند خوب می سازد» را تا به حال شنیده باشیم اما در واقعیت می توان اولین کوچه ی محیط زیستی مسجدسلیمان را الگوی مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست و توسعه فضای سبز شهری معرفی نمود.

در شهرستان مسجدسلیمان و منطقه هشت بنگله، سه راهی مهمانسرای نفت کوچه ای با نام شهید آب آب زاده نام گرفته است. کوچه ای به طول حدود یک کیلومتر که از ابتدای آن می توان به سرسبزی و جذابیت آن پی برد.
شعار نویسی محیط زیستی دیوارها، جدول کاری و رنگ آمیزی، گل کاری و سبزی درختان بلوار کناری کوچه، گلدان های نقاشی شده، نیمکت های فلزی و صندلی های بتنی شعار نویسی شده و پاکیزگی محدوده کوچه موجب شده تا این منطقه بعنوان یک کوچه محیط زیستی برای دیگر مناطق مسجدسلیمان الگو شود.
در همین راستا جشن افتتاحیه این محل بعنوان اولین کوچه محیط زیستی مسجدسلیمان عصر امروز با حضور جمعی از شهروندان برگزار شد تا ضمن معرفی این کوچه به دیگر شهروندان، برنامه های متنوعی به مناسبت روز جهانی زمین پاک برگزار شود.