ایجاد فضای سبز نیاز اساسی مردم مسجدسلیمان است
ایجاد فضای سبز نیاز اساسی مردم مسجدسلیمان است

سایت خبری شهر اولین ها//ایجاد فضای سبز که یکی از نیازهای اساسی در مسجدسلیمان به نظر می‌رسد و شهردار سابق مسجدسلیمان نیز با اشاره به سرانه فضای سبز آن را نامطلوب عنوان کرد. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، سرپرست شهرداری مسجدسلیمان گفت: ایجاد فضای سبز که یکی از نیازهای اساسی در مسجدسلیمان به […]

سایت خبری شهر اولین ها//ایجاد فضای سبز که یکی از نیازهای اساسی در مسجدسلیمان به نظر می‌رسد و شهردار سابق مسجدسلیمان نیز با اشاره به سرانه فضای سبز آن را نامطلوب عنوان کرد.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، سرپرست شهرداری مسجدسلیمان گفت: ایجاد فضای سبز که یکی از نیازهای اساسی در مسجدسلیمان به نظر می‌رسد و شهردار سابق مسجدسلیمان نیز با اشاره به سرانه فضای سبز آن را نامطلوب عنوان کرد.

روز شنبه همزمان با روز درختکاری مدیران شهرداری مسجد سلیمان با همکاری سازمان محیط زیست و بهزیستی این شهرستان اقدام به کاشت درخت و ایجاد فضای سبز این شهرستان کردند.

سرپرست  شهرداری مسجد سلیمان در این آئین اظهارداشت: امروز با همکاری  سازمان محیط زیست و  اداره بهزیستی این شهرستان اقدام به کاشت نهال و ایجاد فضای سبز در شهرستان مسجدسلیمان کردیم.

وی افزود: ایجاد فضای سبز که  یکی از نیازهای اساسی در مسجدسلیمان  به نظر می‌رسد و شهردار سابق مسجدسلیمان نیز با اشاره به سرانه فضای سبز آن را نامطلوب عنوان کرد.

سال گذشته خلیل حیدری شهردار سابق مسجد سلیمان سرانه فضای سبز در مسجد سلیمان را پایین تر از سطح استاندارد عنوان کرد واز تلاش شهرداری به منظور رسیدن به سطح استاندارد سرانه فضای سبز در طی مدت 20 ماه خبر داد شهردار اسبق مسجد سلیمان رسیدن به این سطح ازسرانه ی فضای سبز را کار بسیار دشواری دانست و با اشاره به توانمندی های مسجد سلیمان در این زمینه از تدوین برنامه ی جامع فضای سبز و گام برداشتن در راستای توسعه همه جانبه فضای سبز شهری در شهرداری مسجد سلیمان سخن گفت.

مرجع / تسنیم