این جا مسجدسلیمان؛ شهر است یا روستا؟
این جا مسجدسلیمان؛ شهر است یا روستا؟
آیا شخص فرماندار یکبار در این مناطق حضور یافته؟

عصر اولین ها //گاهی در شهر مسجدسلیمان و شاخص ترین مناطق و محلات آن به مواردی برخورد می کنیم که در غفلت و بی توجهی نهادها و مسئولین مربوطه و ضعف خدمات رسانی شهری، جای تعجب است اگر بر این مناطق نام شهر بگذاریم. مناطقی که حتی در مقایسه با بسیاری روستاها از حداقل های اولیه، خیابان ها و بسیاری مولفه های شهری دیگر محروم هستند.

به گزارش عصر اولین ها، سال هاست که از انتقال ساکنین مناطق آلوده به شهرک ولیعصر (عج) می گذرد و علیرغم از جمله محلات کمتر برخوردار در مرکز شهرستان مسجدسلیمان به شمار می رود که علیرغم پیگیری ساکنین محله از طریق نهادها و ادارات مختلف جهت رفع مشکلات موجود و بهبود وضعیت سکونت تلاش ها همچنان بدون نتیجه باقی مانده است. یکی از ساکنین محله بیان داشت: متأسفانه این منطقه سال هاست مورد بی مهری مسئولین قرار گرفته و علیرغم قرار گرفتن در محدوده شهری با کمترین خدمات رسانی ها همراه است. ضمن این که تاکنون شهرداری برای محوطه سازی، فضای سبز و آسفالت مسیر دسترسی اقدامی ننموده است. بارندگی های پاییزی هم عبور و مرور ساکنین را دشوار خواهد نمود و وضعیت باتلاقی و گل و لالی محله شرایط سختی را ایجاد می نماید.

با تمام آن چه گفته شد وضعیت دشوار زندگی در مرکز مسجدسلیمان و در یکی از محلات شاخص شهرستان آنچنان که می بایست رضایت بخش نیست و انتظار می رود با توجه به مکاتبات و پیگیری های متعدد اهالی نیازمند توجه بیشتر مسئولین مربوطه برای خدمات رسانی بهتر به شهروندان ساکن این منطقه می باشد.