این جا مسجدسلیمان؛ شهر است یا روستا ؟!
این جا مسجدسلیمان؛ شهر است یا روستا ؟!

عصر اولین ها //گاهی در شهر مسجدسلیمان و شاخص ترین مناطق و محلات آن به مواردی برخورد می کنیم که در غفلت و بی توجهی نهادها و مسئولین مربوطه و ضعف خدمات رسانی شهری، جای تعجب است اگر بر این مناطق نام شهر بگذاریم. مناطقی که حتی در مقایسه با بسیاری روستاها از نعمت گاز […]

عصر اولین ها //گاهی در شهر مسجدسلیمان و شاخص ترین مناطق و محلات آن به مواردی برخورد می کنیم که در غفلت و بی توجهی نهادها و مسئولین مربوطه و ضعف خدمات رسانی شهری، جای تعجب است اگر بر این مناطق نام شهر بگذاریم. مناطقی که حتی در مقایسه با بسیاری روستاها از نعمت گاز شهری، سهولت جاده دسترسی و بسیاری مولفه های شهری دیگر محروم هستند.

به گزارش عصر اولین ها، منطقه فاز سه هشت بنگله از جمله محلات کمتر برخوردار در مرکز شهرستان مسجدسلیمان به شمار می رود که علیرغم پیگیری ساکنین محله از طریق نهادها و ادارات مختلف جهت رفع مشکلات موجود و بهبود وضعیت سکونت تلاش ها همچنان بدون نتیجه باقی مانده است. یکی از ساکنین محله بیان داشت: جهت جابجایی تیرچراغ برق در معابر و کوچه های محله درخواست های متعدد و پیگیری هایی از طریق اداره برق صورت گرفته که همچنان با بی توجهی و عدم پاسخگویی مدیریت و مجموعه این اداره مواجه هستیم. این موضوع با توجه به احتمال وقوع سیلاب و دیگر سوانح طبیعی بروز حوادث را در این محله جدی تر نموده است. وی همچنین به عدم گازرسانی شهری به این محله اشاره داشت و افزود: متأسفانه فصل سمرا فرا رسیده و هیچ کدام از منازل از گاز شهری برخوردار نیستند و علیرغم پیگیری ها نیز تاکنون اقدامی جهت تأمین گاز محله از سوی شرکت گاز صورت نگرفته است.

یکی دیگر از اهالی منطقه فاز سه هشت بنگله با انتقاد از عملکرد شهرداری و شورای شهر بیان داشت: متأسفانه این محله همواره به تبلیغات و بازدیدهای نمایشی مسئولین تبدیل شده و تاکنون شهرداری برای ساماندهی زباله های محله و زیرسازی و آسفالت مسیر دسترسی اقدامی ننموده است. بارندگی های اخیر هم عبور و مرور ساکنین را دشوار نموده و وضعیت باتلاقی و گل و لالی محله شرایط سختی را ایجاد نموده است. این شهروند ساکن فاز سه هشت بنگله افزود: وضعیت فاضلاب و دفع آب های سطحی هم با مشکلاتی همراه است و مشکلات برق، آسفالت، گاز رسانی و فاضلاب باعث شده تا وضعیت ادامه زندگی را سخت نماید. هر چند پیگیری هایی هم توسط اهالی محله انجام گرفته که امیدواریم نتیجه بخش باشد.

با تمام آن چه گفته شد وضعیت دشوار زندگی در مرکز مسجدسلیمان و در یکی از محلات شاخص شهرستان آنچنان که می بایست رضایت بخش نیست و انتظار می رود با توجه به مکاتبات و پیگیری های متعدد اهالی نیازمند توجه بیشتر مسئولین مربوطه برای خدمات رسانی بهتر به شهروندان ساکن این منطقه می باشد.