«بابا نام پرنده‌ای عاشق است» ؛تقدیم به تمامی مادران شهید/ سعید آژده
«بابا نام پرنده‌ای عاشق است» ؛تقدیم به تمامی مادران شهید/ سعید آژده

سایت خبری شهر اولین ها//سعید آژده به مناسبت هفته دفاع مقدس شعری با نام «بابا نام پرنده‌ای عاشق است» سرود. این شاعر می‌گوید: این سروده به مناسبت هفته دفاع مقدس برای تمام خانواده‌های شهدا و برای مادرم است که هم برادرش شهید شد و هم بابا که نام پرنده‌ای عاشق است. «بابا نام پرنده‌ای عاشق […]

سایت خبری شهر اولین ها//سعید آژده به مناسبت هفته دفاع مقدس شعری با نام «بابا نام پرنده‌ای عاشق است» سرود.

این شاعر می‌گوید: این سروده به مناسبت هفته دفاع مقدس برای تمام خانواده‌های شهدا و برای مادرم است که هم برادرش شهید شد و هم بابا که نام پرنده‌ای عاشق است.

«بابا نام پرنده‌ای عاشق است»

شرمنده شماییم

مادران شهید!

اشک شما تاریخ را

شرمنده خواهد کرد

و ضجه شما زمان را

به ضلالت کفر؛

کیفر!

آه شما

آتش را

آب را شرمندگی کرده!

و زمین در خود

خواهد خفت

خواهد خمید

خواهد مُرد.

شرمنده شماییم

مادران شهید!

شما که در مشت‌هاتان

مرگ را

مریض کرده‌اید.

شما که در مشت‌تان

میهنی از مبارکی می‌روید!

شما که در مشت

ماه را پرت کرده‌اید

به آسمان

به آفتاب

به آیه سوگند که شما عاشق‌اید نه ابرها که می‌بارند.

رعدها در زجر شما ضجه زنان می‌گریند

که بگویند

زمین و زمان را

در نوردیده‌اید!

شما فاتحان فصل‌های ایمانید

که با عشق

التهاب را

آسان کرده‌اید

اضطراب را

کُشته‌اید

و عدالت را شما رویانده‌اید

بر خاک‌هایی که خفته در خون شهیدند.

شرمنده شماییم

مادران شهید!

که مرگ را

مسخره کرده‌اید!

بی‌هراس و هنوز

که می‌گویید:

«عشق یعنی یک پرنده را رو به سرخی غروب

رها کردن

و تنها نشستن

و گریستن

نگریستن

بر تصویر آن پرنده که بر سنگ

تو را می‌نگرد و

می‌گرید!»

برای مادرم به خاطر پدر که پرنده شد

این جا همه مرگ را بیشتر از مادر دوست می‌دارند

من به مادرم می‌گویم

پدرم را دوست داشتی

وقتی که بندهای پوتین‌اش را تو می‌بستی و او می‌دانست دیگر نمی‌آید؟

و سال‌ها رفت و هنوز مادرم

پشت به خانه

پلک به در دوخته

آن دری که پدر

پرنده شد… پرید…!

… و هنوز

باز نگشته است… .