باران پاییزی و همان حکایت همیشگی
باران پاییزی و همان حکایت همیشگی
باید اشاره داشت ‌که عدم هدایت آبهای سطحی معابر و خیابان ها بر پیکره ی عمران شهری آسیب های جدی وارد می سازد. نفوذ آب به زیرساختهای خیابان ها علاوه بر فرسوده ساختن آسفالت و آب شستگی خیابان ها، امکان نشست های سطحی را هم افزایش می دهد.

عصر اولین ها //طبق پیش بینی های هواشناسی بزودی بارش باران پاییزی در اکثر نقاط استان آغاز می شود و باز هم همان حکایت همیشگی آب گرفتگی معابر را شاهد خواهیم بود. علی شمسی سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز اخیرا با اشاره به آغاز فصل پاییز و در پیش بودن بارندگی‌ها اظهار کرد: نمی‌دانیم در اهواز از کی و چه میزان بارش خواهیم داشت و نمی‌توان قول داد که هیچ آبگرفتگی نخواهیم داشت زیرا ممکن است در بازه زمانی کم مقدار زیادی باران ببارد و در این شرایط برای دفع آب به کمی زمان نیاز است. در سال‌های گذشته نیز مواردی داشتیم که در کمتر از ۱۰ دقیقه ۲۰ تا ۳۰ میلیمتر بارندگی رخ داد. در این راستا پیش‌بینی‌های ابتدایی انجام شده است و امیدواریم در کمترین زمان ممکن آب‌های سطحی دفع و شهروندان با کمترین زحمت مواجه شوند.

از طرفی همزمان با اهواز، در شهرستان ها نیز جلساتی پیرامون مدیریت بحران و پیشگیری از مخاطرات احتمالی بارندگی ها برگزار شده است. در عمده ی این جلسات بر ضرورت برنامه ریزی و آمادگی برای مدیریت پاسخ به بحران تأکید می شود اما آن چه این سال ها مورد غفلت و کم توجهی قرار گرفته اجرای پروژه هایی با موضوع دفع آب های سطحی معابر است. طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی به عهده شهرداری‌هاست و این نهاد خدمت رسان می بایست با ایجاد کانال های هدایت آب های سطحی جهت پیشگیری از آبگرفتگی معابر برنامه ریزی نماید. هرچند دفع و جمع آوری فاضلاب شبکه شهری از عمده وظایف آبفاست و همزمان بایستی با اجرای پروژه های مربوطه ضمن ایجاد شبکه جمع آوری فاضلاب اقدامات پیشگیرانه ای برای مدیریت اشباع شبکه و بالازدگی فاضلاب را عملیاتی سازند.
باید اشاره داشت ‌که عدم هدایت آبهای سطحی معابر و خیابان ها بر پیکره ی عمران شهری آسیب های جدی وارد می سازد. نفوذ آب به زیرساختهای خیابان ها علاوه بر فرسوده ساختن آسفالت و آب شستگی خیابان ها، امکان نشست های سطحی را هم افزایش می دهد.
باید اشاره داشت ‌که عدم هدایت آبهای سطحی معابر و خیابان ها بر پیکره ی عمران شهری آسیب های جدی وارد می سازد. نفوذ آب به زیرساختهای خیابان ها علاوه بر فرسوده ساختن آسفالت و آب شستگی خیابان ها، امکان نشست های سطحی را هم افزایش می دهد.
با وجود آن چه در خصوص دفع آب های سطحی برنامه ریزی و اجرا شده بارندگی های پیش رو فرصت اقدمات را کوتاه و شرایطی اضطراری ایجاد کرده است. ازاین رو آمادگی دستگاههای خدمت رسان برای اقدامات لحظه ای و اضطراری از اهمیت بسزایی برخوردار است تا علاوه بر مدیریت آب های سطحی معابر و کنترل مخاطرات احتمالی سیلاب ها، ایمن سازی نقاط مخاطره آمیز و سهولت دسترسی شهروندان به مراکز و نقاط مورد نظر برای انجام امورات روزمره را فراهم نماید.
همچنین در صورت مدیریت صحیح آب های سطحی می توان ضمن تصفیه و بازچرخانی آن در فضای سبز شهری و سایر امور عمرانی نیز بهره برد. موضوعی که نیابد از آن به سادگی عبور کرد و نگاه هنرمندانه ی مجموعه شهرداری به این چالش را می طلبد که از این تهدید فرصتی طلایی ایجاد کنند.