بازدید از اولین جنگل دست کاشت کشور
بازدید از اولین جنگل دست کاشت کشور
بازدید از اولین جنگل دست کاشت کشور انجام گرفت

عصر اولین ها// تصوراینکه ورود چهره شاخص ملی محمد درویش و دیگر دوستان فعال محیط زیست از اولین جنگل دست کاشت ایران، الباجی کاملاً شعف‌برانگیز و امیدبخش است.

ماجرای شرکت های جدید تولید الاینده گی در همین اطراف اهواز به سه سال پیس بر میگردد

در طول یک سال فقط سه شرکت بزرگ چوب بدون هیچ برنامه ای برای خوراک این شرکت ها در یک روز در خوزستان سبز شدند! که از بدشانسی ما اهوازی ها یکی در حوالی کلانشهر آلوده اهواز و در کنار جنگل الباجی استقرار پیدا کرد یک شرکت بزرگی که تروخشک را می سوزاند تا تبدیل به ورقه های چوب فشرده و صدالبته دود و الایندگی که فلر عظیم شرکت این الایندگی را به سوی اهواز می فرستد تا بار الایندگی های اهواز بیشتر و تنفس برای ما سخت تر شود.

امروز فعالین محیط زیست و اصحاب رسانه به جز این الایندگی ها پسماند خطرناک این شرکت را دیدند که در دل جنگل رهاسازی شده است
درختان بریده و جنگل کم جان الباجی حرف های زیادی با ماداشت ولی ما صدای جنگل را خیلی وقت شنیده ایم ،مسئولان و نمایندگان مجلس صدای پرپر شده !جنگل الباجی را باید بشنوند و تصمیم بگیرند تا این جنگل بماند یا طعمه و خوراک صنایع مضر چوب شود!

یادمان باشد که ما برای ادامه دادن زندگی در پنجمین کلانشهر کشور برای تامین هوای تمییز برای کودکان خردسال و مردم ما هیچکسی را نداریم، جز خودمان!

دل تان به استانداری که بعد از دوسال یک بار در خصوص جنگل های در حال فروپاشی و تالاب های تیکه تیکه شده استان جلسه و نشست نداشته !،
یا بقیه مسئولانی خوش نکنیم و خود از این سرمایه های بزرگ زندگی نگه داری و نگه بانی کنیم!

  • نویسنده : جواد الهایی سحر