بازدید انجمن نگین ایران زاگرس و آموزش عشایر منطقه کمفه به مناسبت روز محیط بان
بازدید انجمن نگین ایران زاگرس و آموزش عشایر منطقه کمفه به مناسبت روز محیط بان

سایت خبری شهر اولین ها//پریسا طاهری : اعضاي انجمن نگين ايران زاگرس با همكاری و در معیت مهندس وحيد شالوئي رئيس اداره محيط زيست انديكا از منطقه صعب العبور كمفه اندیکا بازدید نمودند. به گزارش سی.پی.نیوز در این بازدید به آموزش خانه به خانه عشایر و روستائیان در خصوص حفاظت از ذخایر جنگل های بلوط […]

سایت خبری شهر اولین ها//پریسا طاهری : اعضاي انجمن نگين ايران زاگرس با همكاری و در معیت مهندس وحيد شالوئي رئيس اداره محيط زيست انديكا از منطقه صعب العبور كمفه اندیکا بازدید نمودند.

به گزارش سی.پی.نیوز در این بازدید به آموزش خانه به خانه عشایر و روستائیان در خصوص حفاظت از ذخایر جنگل های بلوط زاگرس و منابع زیستی پرداختند. و به آنها آموختند كه هر كدام از اهالي به عنوان يك محيط يار عمل كنند تا طبيعت بكر و كم نظير كمفه باقي بماند.

12345678