بازدید انجمن نگین ایران زاگرس و آموزش عشایر منطقه کمفه به مناسبت روز محیط بان
بازدید انجمن نگین ایران زاگرس و آموزش عشایر منطقه کمفه به مناسبت روز محیط بان

سایت خبری شهر اولین ها//پریسا طاهری : اعضای انجمن نگین ایران زاگرس با همکاری و در معیت مهندس وحید شالوئی رئیس اداره محیط زیست اندیکا از منطقه صعب العبور کمفه اندیکا بازدید نمودند. به گزارش سی.پی.نیوز در این بازدید به آموزش خانه به خانه عشایر و روستائیان در خصوص حفاظت از ذخایر جنگل های بلوط […]

سایت خبری شهر اولین ها//پریسا طاهری : اعضای انجمن نگین ایران زاگرس با همکاری و در معیت مهندس وحید شالوئی رئیس اداره محیط زیست اندیکا از منطقه صعب العبور کمفه اندیکا بازدید نمودند.

به گزارش سی.پی.نیوز در این بازدید به آموزش خانه به خانه عشایر و روستائیان در خصوص حفاظت از ذخایر جنگل های بلوط زاگرس و منابع زیستی پرداختند. و به آنها آموختند که هر کدام از اهالی به عنوان یک محیط یار عمل کنند تا طبیعت بکر و کم نظیر کمفه باقی بماند.

12345678