بازدید شهردار از پروژه های عمرانی در حال اجرا + تصاویر
بازدید شهردار از پروژه های عمرانی در حال اجرا + تصاویر

شهر اولین ها//روز گذشته شهردار محترم جناب مهندس قاسمی از پروژه های عمرانی در حال اجرا، آسفالت محلات منطقه بی بیان و نمره هشت، پروژه پارک یازده هکتاری ورودی شهر و پروژه های آتی بازدید کرده و نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام نمودند.

شهر اولین ها//روز گذشته شهردار محترم جناب مهندس قاسمی از پروژه های عمرانی در حال اجرا، آسفالت محلات منطقه بی بیان و نمره هشت، پروژه پارک یازده هکتاری ورودی شهر و پروژه های آتی بازدید کرده و نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام نمودند.

IMG_2283IMG_2272

IMG_2326 IMG_2310