بازنشسته هایی که در دستگاههای دولتی و خصوصی حسابی جای جوانان را تنگ کردند…!؟
بازنشسته هایی که در دستگاههای دولتی و خصوصی حسابی جای جوانان را تنگ کردند…!؟

سایت خبری شهر اولین ها//مصطفی محمدی : نرخ بیکاری با سرعت غیر مجاز در حال حرکت است، اما در همین بازاری که جوانان به دنبال کار هستند ۹۰۰ هزار بازنشسته دوباره در بازار کار قد علم می کنند. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها،نرخ بیکاری با سرعت غیر مجاز در حال حرکت است اما […]

سایت خبری شهر اولین ها//مصطفی محمدی : نرخ بیکاری با سرعت غیر مجاز در حال حرکت است، اما در همین بازاری که جوانان به دنبال کار هستند ۹۰۰ هزار بازنشسته دوباره در بازار کار قد علم می کنند.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها،نرخ بیکاری با سرعت غیر مجاز در حال حرکت است اما در همین بازار اشتغال کشور که جوانان بعد از مرور آگهی های کارو مراجعه به کاریابی ها به دربسته می خورند،۹۰۰ هزار بازنشسته دوباره در بازار کار قد علم می کنند. بازنشسته هایی که به خصوص در دستگاههای دولتی و خصوصی حسابی جای جوانان را تنگ کردند.

اگر در شهر یا محلات خود تاملی کنیم  بیشمار خانواده ها را می توان دید که دارای دو یا سه فرزند با مدارک کارشناسی و بالاتر هستند که هنوز نتوانسته اند وارد بازار کار شوند.

خانواده هایی که با هزار امید و آرزو و با صرف هزینه های هنگفت تمام تلاش خود را انجام داده اند تا هیچ بهانه ای برای ترک تحصیل برای فرزندانشان نگذارند.

اما در این میان بازنشسته ها به دلیل داشتن آب باریکه ی بازنشستگی حقوق کمتری می خواهند و به بیمه هم نیازی ندارند و همین شرایط باعث شده کارفرمایان تمایل بیشتری برای بکارگیری این افراد داشته باشند.

در حالیکه دهه شصتی ها با بیکاری دسته پنجه نرم می کنند، جوان دهه هفتادی تازه نفس نیز به صف افراد جویای کار اضافه شدند.

شاهین یکی از کسانی است که می گوید قد کوتاه من بهانه ای شده تا هیچ کس شغلی به من ندهد.او می گوید به تمام مسئولان استانی و کشوری هم درخواست داده ام ولی هیچ کس جوابگو نیست.

شاهین می گوید قد کوتاه من که دیگر تغییر نمی کند پس دولت راهی نشان دهد که بتوانم به زندگی خود سروسامان دهم.

بهمن یکی دیگر از جوانان بیکاری  است که دارای مدرک کارشناسی ارشد است. اوکه دو سال است فارغ التحصیل شده می گوید: من به امید اینکه برای خود کاری پیدا کنم کارشناسی ارشدم را گرفتم ولی انگار که این مدرک نیز به هیچ دردی نمی خورد.

در این میان انتقال تجربه و مهارت های منحصر به فرد، این روزها چراغ سبزی شده برای بکارگیری بازنشسته ها در مشاغل اجرایی و مدیریتی، البته طایی معاون وزیر کار معتقد است بازگشت به کار ۹۰۰ هزار بازنشسته خیلی رقم بزرگی نیست.

حال سوال این است  فردی که سی سال خدمت صادقانه کرده چقدر انرژی دارد که بخواهد ۱۵ سال دیگر کار اجرایی کند و یا اصلا با فناوری های نوین و روش جدید مدیریتی میتواند ارتباط برقرار کند؛ در کنار این مسائل ریسک پذیری افراد مسن هم آفت دیگری است که بازگشت بازنشسته ها را به همراه دارد.

برخلاف اهالی پاستور، بهارستانی ها قانون مقابله با بازگشت بازنشسته ها در بازار کار را  را جامع و کامل می دانند ولی عزمی در دولت برای اجرای این کار نمی بینند.

عزت الله یوسفیان ملا عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: استفاده از تجربیات بازنشسته ها مناسب است اما نه اینکه در امور اجرایی فعال باشند بلکه می توانند به عنوان مشاور و پژوهشگر در کنار جوانان خدمت کنند.

کم بودن حقوق بازنشستگی و البته مواهب مدیریتی برای بازنشسته ها از جمله علل علاقه مندی بازنشسته ها برای بازگشت به کار است.

حال افسران جوانان زیادی با مدارک بالا در آرزوی دل کندن ژنرالها از پشت که به نظر با این امار این اتفاق شدنی نیست.

مرجع: دانا