بازنگری صلاحیت کاندیداها، مشارکت مردمی و برگزاری انتخابات پرشور
بازنگری صلاحیت کاندیداها، مشارکت مردمی و برگزاری انتخابات پرشور

باید اشاره داشت که هر چقدر اعتمادعمومی به مسئولان و شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در سطح مناسب‌تری قرار داشته باشد، میزان مشارکت عمومی در انتخابات تقویت خواهد داشت. از این رو در برهه حساس کنونی بازنگری مجدد در صلاحیت کاندیداها و احتمال حضور برخی از آنان در انتخابات آتی می تواند مشارکت بیشتر شهروندان در انتخابات را به همراه داشته باشد.

عصر اولین ها// اخیراً مطلبی در این پایگاه خبری با عنوان «جلوی شائبه مهندسی انتخابات گرفته شود» منتشر شده که جهت تنویر افکار عمومی توضیحات تکمیلی ارائه می شود.

به گزارش عصر اولین ها، دیماه سال گذشته اعضای هیأت نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای شهر و روستاهای استان خوزستان انتخاب شدند و سه نماینده مردم شهرهای شوشتر، شادگان و آبادان برای این هیأت معرفی شدند. از طرفی صلاحیت برخی کاندیداهای انتخابات شورا برای حضور در انتخابات آتی مورد تأیید قرار نگرفته است. از این رو بازنگری هیأت نظارت بر انتخابات پیرامون بررسی صلاحیت کاندیداها را ضروری تر جلوه نموده است.

رهبر انقلاب اسلامی نیز در بخشی از سخنرانی خود به مناسبت آغاز سال جدید به موضوع بسیار مهم انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها پرداختند و با اشاره به «اهمیت بالای انتخابات از بُعد داخلی و از بُعد بین‌المللی» گفتند: انتخابات از لحاظ داخلی یک نوسازی و یک نَفَس تازه برای بخش اجرایی است زیرا افراد تازه نَفَس و پُرانگیزه وارد کار می‌شوند و این موضوع بسیار مبارک است. ایشان اصلِ مشارکت مردم و همچنین میزان حضور مردم در انتخابات را از عوامل اصلی تاثیرگذار در اقتدار ملی برشمردند و گفتند: همه، حتی کسانی که ممکن است رهبری را نیز قبول نداشته باشند، ایران قوی را به‌عنوان راه مقابله با دشمنی‌ها قبول دارند که یکی از راههای مهم قوی شدن ایران، مشارکت در انتخابات است.

باید اشاره داشت که هر چقدر اعتمادعمومی به مسئولان و شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در سطح مناسب‌تری قرار داشته باشد، میزان مشارکت عمومی در انتخابات تقویت خواهد داشت. از این رو در برهه حساس کنونی بازنگری مجدد در صلاحیت کاندیداها و احتمال حضور برخی از آنان در انتخابات آتی می تواند مشارکت بیشتر شهروندان در انتخابات را به همراه داشته باشد.

بدون شک حضور کاندیداهای مردمی در انتخابات پیش رو و به تبع آن حضور و مشارکت مردم در انتخابات نشان دهنده اقتدار ملی خواهد بود و مردم با هشیاری بیشتر و پرانگیزه تر همچون همیشه در صحنه حضور خواهند یافت. با تمام آن چه گفته شد، در مطلب اخیر اگر مطلب به گونه ای انتشار یافته که تصور برخی ها تشویش اذهان بوده یا شائبه ای در این خصوص استنباط شده است، توضیحات تکمیلی جهت هرگونه شفافیت بیشتر و تنویر افکار عمومی با رعایت احترام و عرض پوزش از سوی مجموعه تحریریه این پایگاه خبری ارائه می گردد.