بازهم عقرب زدگی ،باز هم شهرستان اندیکا/نبود بیمارستان مجهز ،چالش جدی سلامت شهروندان اندیکا
بازهم عقرب زدگی ،باز هم شهرستان اندیکا/نبود بیمارستان مجهز ،چالش جدی سلامت شهروندان اندیکا

سایت خبری شهر اولین ها//پس آنکه در سالهای اخیر جان عده ای از شهروندان اندیکا در خصوص عقرب گزیدگی و کمبود امکانات پزشکی تهدید شده ، به نظر می رسد این سناریو در شهرستان اندیکا همچنان ادامه دارد… به گزارش سایت خبری شهر اولین ها ،کودک ۴ ساله ای اهل شهر آبژدان نیمه های شب […]

سایت خبری شهر اولین ها//پس آنکه در سالهای اخیر جان عده ای از شهروندان اندیکا در خصوص عقرب گزیدگی و کمبود امکانات پزشکی تهدید شده ، به نظر می رسد این سناریو در شهرستان اندیکا همچنان ادامه دارد…

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها ،کودک ۴ ساله ای اهل شهر آبژدان نیمه های شب گذشته دچار عقرب گزیدگی شده بود و پس از اطلاع والدین به درمانگاه منطقه انتقال داده شد. این کودک که از دو ناحیه مورد عقرب گزیدگی واقع شده بود بعلت اهمیت موضوع و وجود بخش عقرب گزیدگی در بیمارستان نمره ۲ سریعاً به مسجدسلیمان اعزام گردید و تحت مداوا قرار گرفت که حال عمومی وی مطلوب گزارش شده است.

به گفته منابع آگاه این چندمین مورد عقرب زدگی در هفته های اخیر از میان تعداد زیاد وقوع این موضوع در شهرستان اندیکا و شهر آبژدان می باشد که طبیعتاً  اهالی و خانواده ها برای پیگیری و درمان افراد عقرب گزیده بایستی حتماً به مسجدسلیمان مراجعه نمایند.امیدواریم با توجه به اهمیت موضوع عقرب زدگی در منطقه اندیکا بیمارستان مجهزی در این شهرستان دایر شود و تا در نظر گرفتن سلامت شهروندان کمتر شاهد تهدید جان اهالی شهرستان اندیکا در اثر عقرب گزیدگی باشیم.