بازگشت علیرضا گوروئی به فرمانداری مسجدسلیمان/ حکم سرپرستی قارونی لغو شد
بازگشت علیرضا گوروئی به فرمانداری مسجدسلیمان/ حکم سرپرستی قارونی لغو شد

سایت خبری شهر اولین ها// در حالی که یک هفته از تودیع علیرضا گوروئی فرماندار مسجدسلیمان گذشته و قارونی بعنوان سرپرست جدید فرمانداری معرفی شده بود این حکم لغو شد. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها ،بر اساس اخبار تائید شده از استانداری خوزستان مهندس خبیر سرپرست استانداری خوزستان همه احکام فرمانداران جدید در […]

سایت خبری شهر اولین ها// در حالی که یک هفته از تودیع علیرضا گوروئی فرماندار مسجدسلیمان گذشته و قارونی بعنوان سرپرست جدید فرمانداری معرفی شده بود این حکم لغو شد.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها ،بر اساس اخبار تائید شده از استانداری خوزستان مهندس خبیر سرپرست استانداری خوزستان همه احکام فرمانداران جدید در روزهای پایانی استانداری مقتدایی بجز حکم فرماندار شوشتر لغو شده است. بر این اساس علیرضا گوروئی که هفته گذشته تودیع شده بود از امروز در محل کار خود بعنوان فرماندار مسجدسلیمان حاضر شده است. در خبر رسیده اعلام شده که همه این انتصابات و بازگشت به محل کارهای قدیمی به تائید وزارت کشور رسیده است.

این حرکت مهندس خبیر نشان دهنده شکاف عمیق میان وزارت کشور و مقتدایی در انتصاب های روزهای پایانی است و دلیل عزل وی نیز انتصاب های بی پروا در فرمانداران خوزستان بوده است.