باندحرفه ای سارقان خودرو در مسجدسلیمان به دام افتادند
باندحرفه ای سارقان خودرو در مسجدسلیمان به دام افتادند

سایت خبری شهر اولین ها// فرمانده نیروی انتظامی مسجدسلیمان ازدستگیری باندحرفه ای سارقان خودرودراین شهرستان خبرداد به گزارش سایت خبری شهر اولین ها،سرهنگ صفری گفت درپی چند فقره سرقت خودروی پراید درسطح شهرستان مسجدسلیمان مراتب به طور ویژه دردستور کار ماموران پلیس آگاهی قرارگرفت وبا انجام کارهای فنی واطلاعاتی تعداد سه نفر سارق حرفه ای […]

سایت خبری شهر اولین ها// فرمانده نیروی انتظامی مسجدسلیمان ازدستگیری باندحرفه ای سارقان خودرودراین شهرستان خبرداد

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها،سرهنگ صفری گفت درپی چند فقره سرقت خودروی پراید درسطح شهرستان مسجدسلیمان مراتب به طور ویژه دردستور کار ماموران پلیس آگاهی قرارگرفت وبا انجام کارهای فنی واطلاعاتی تعداد سه نفر سارق حرفه ای خودرو درعملیاتی ضربتی وغافلگیرانه دستگیرشدند .
وی افزود ازمخفیگاه این سارقان یک دستگاه خودروپراید مسروقه وتعداد زیادی قطعات وتجهیزات خودروهای مسروقه واسنادومدارک مالکیت به هویت مالکین خودروها ازسارقین کشف شد.
فرمانده نیروی انتظامی مسجدسلیمان گفت : سارقان علاوه براعتراف به سرقت خودرو به چند فقره سرقت داخل خودرو نیز اعتراف کردند.
وی افزود :تحقیقات جهت شناسائی مالباختگان در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی می باشد.