بانوی عکاس مسجدسلیمانی در جمع برگزیدگان دوازدهمین نمایشگاه عکس های برترسال دوربین.نت
بانوی عکاس مسجدسلیمانی در جمع برگزیدگان دوازدهمین نمایشگاه عکس های برترسال دوربین.نت

بانوی عکاس مسجدسلیمانی در جمع برگزیدگان دوازدهمین نمایشگاه عکس های برترسال دوربین.نت

شهر اولین ها// بانوی عکاس مسجدسلیمانی در جمع برگزیدگان دوازدهمین نمایشگاه عکس های برترسال دوربین.نت قرار گرفته است.

به گزارش شهر اولین ها، معصومه باقری بانوی عکاس مسجدسلیمان در جمع برگزیدگان دوازدهمین نمایشگاه عکس های برترسال دوربین.نت قرار گرفته است. سایت تخصصی عکس و عکاسی دوازدهمین نمایشگاه عکس‌های برتر سال خود را طی نمایشگاهی در تهران و شهرهای منتخب روی دیوار می برد و بعد از آن در سایت و کتاب نمایشگاه منتشر خواهد شد. این نمایشگاه در دو بخش آزاد و قرنطینه کرونا برگزار خواهد شد که آثار بانوی عکاس مسجدسلیمانی نیز در این جمع جای گرفته است.