باید از ظرفیت نخبگان دانشگاهی در حل مشکلات استانی و ملی بهره برد
باید از ظرفیت نخبگان دانشگاهی در حل مشکلات استانی و ملی بهره برد
نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس در توئیتی توسعه دانشگاه ها و پژوهشکده ها در سراسر کشور را یکی از ثمرات انقلاب،دانست.

به گزارش عصر اولین ها به نقل از خانه ملت نماینده مردم آبادان و نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس در توئیتی نوشت:

در تدوین برنامه ‎هفتم توسعه باید ماموریت هر دانشگاه برای پیشرفت،کشف علوم نوین، حل مشکلات کشور و بهره برداری بهتر از ظرفیت های بالقوه کشور مشخص شود.
یکی از ثمرات انقلاب، افزایش و توسعه دانشگاه و پژوهشکده ها در سراسر کشور بوده است
باید از ظرفیت نخبگان دانشگاهی در حل مشکلات استانی و ملی بهره برد.