باید امانت دار مردم و پاسخگوی اعتماد آنان باشیم
باید امانت دار مردم و پاسخگوی اعتماد آنان باشیم
مرتضی بوستانی عضو شورای اسلامی شهر عنبر گفت: مردم به ما اعتماد کرده اند ما باید امانت دار و پاسخگوی اعتماد آنها باشیم.

عصر اولین ها//مرتضی بوستانی عضو شورای اسلامی شهر عنبر گفت: مردم به ما اعتماد کرده اند ما باید امانت دار و پاسخگوی اعتماد آنها باشیم.
به گزارش عصر اولین ها، بوستانی عضو شورای شهر عنبر اظهار داشت: مطابق قانون همه اقدامات ما باید برای مردم شفاف و در معرض دید عموم باشد
وی گفت:متأسفانه از زمانی که من وارد شورا شده ام تاکنون رئیس شورای شهر همکاری های لازم را با اینجانب نداشته و علی رغم اینکه بارها به طرق مختلف از ایشان تقاضا کرده ام که مطابق قانون اینجانب را از موضوعات مربوط به شورا مطلع نماید و اگر قرار است جلسه ای در شورا برگزار شود باید به اینجانب و سایر اعضا هم جهت حضور اطلاع رسانی درست و به موقع طبق قانون صورت پذیرد. با این حال متاسفانه نامبرده به طرق مختلف و بهانه های واهی از دسترسی من به موضوعات و اطلاعات مربوط به شورای شهر و شهرداری شهر عنبر ممانعت بعمل آورده است.
بوستانی افزود: علاوه بر این اقداماتی در شورا صورت می‌گیرد که بنظر می رسد خلاف قوانین و مقررات و آیین نامه هاست. بعنوان مثال؛ اینجانب مدتی پیش جهت انجام کاری قصد رفتن به تهران را داشتم و این موضوع رادر حضور همه اعضای شورا اطلاع دادم. با این حال رییس شورا با علم به اینکه اینجانب قطعاً با انجام اقدامات خلاف قانون مخالفت خواهم کرد دقیقاً پس از رفتن اینجانب به تهران؛ چند مصوبه تهیه و تنظیم نموده و اقداماتی مربوط به گذشته را از جمله ؛ نصب مبلمان شهری که مربوط به دوماه پیش می باشد؛ در مصوبات موردنظر قید کرده و به سایر اعضای شورا گفته که آنها را بدون برگزاری جلسه و بررسی مصوبات امضا کنند صرفاً به این دلیل که حق جلسه دریافت نماید.
عضو شورای شهر عنبر همچنین بیان داشت: مطابق ماده ۲ آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی “جلسات شورا که حق حضور به آنها تعلق می‌گیرد، جلسات رسمی شورا اعم از عادی‌، فوق‌العاده و کمیسیونها می‌باشد که با دعوت کتبی رییس شورا یا رییس کمیسیون مربوط تشکیل می‌شوند.” علیرغم این متاسفانه رئیس شورای شهر عنبر جهت برگزاری جلساتی که بایستی در طول ۳ ماه انجام می‌پذیرفت قصد امضا مصوبات در طول یک هفته برخلاف ماده قانونی فوق الذکر اقدام نموده است.
بوستانی گفت: وی عملاً هیچ جلسه ای طی چند ماه اخیر برگزار نکرده اما مبالغی جهت حق جلسه و … برای خود و سایر اعضا به طور متفاوت درنظر گرفته؛ همچنین مبالغی را نیز برای خودروی شخصی اش لحاظ نموده و بیان داشته که چند بار با خودروی شخصی خود به مأموریت کاری رفته ام.
وی افزود: این در صورتی است که انجام ماموریت، علت آن، نتیجه ماموریت و زمان و مکان ماموریت های ایشان مشخص نیست.
باتوجه به انجام چنین اقداماتی که مخالف آیین نامه ها، قوانین و مقررات می باشد و ممکن است باعث اتلاف بیت المال گردد حضور نهادهای بازرسی و نظارتی جهت رسیدگی به این موضوعات که ممکن است طی چند سال گذشته به همین منوال انجام شده باشد؛ ضروری به نظر می رسد.